994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Budowa farm fotowoltaicznych

Przedmiotem obu inwestycji było zaprojektowanie, dostawa, budowa i montaż oraz przyłączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,95 MW. Niezbędne było również uzyskanie dokumentacji formalno-prawnej wymaganej przez obowiązujące przepisy, potrzebnej do uruchomienia i eksploatacji każdej z farm.

Projekt 1: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 1,45 MW – ZPW Miedwie” - zakończony

 Jest to aktualnie największa tego typu „elektrownia” w regionie. Na obszarze prawie 3 hektarów zainstalowano 1 hektar paneli fotowoltaicznych w ilości 6119 sztuk. Inwestycję zrealizowało konsorcjum firm Opeus i Ekoinstal. Przewidywane osiągi tej instalacji są naprawdę imponujące. Będzie ona produkować rocznie energię elektryczną wartą nawet 600 tys zł., która zaspokoi ok. 20% zapotrzebowania ZPW Miedwie na prąd. Koszty wybudowania takiej instalacji należą do wysokich i w tym przypadku jej koszt wyniósł prawie 6,9 mln złotych netto. Warto więc starać się o dofinansowanie takiego projektu z funduszy zewnętrznych. I nasza farma takowe uzyskała z dwóch źródeł: decyzją Zarządu Województwa z Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymaliśmy 1,85 mln złotych, natomiast z WFOŚiGW - 1,03 mln złotych. Tym samym wkład własny wyniósł 4,003 mln złotych i po uwzględnieniu kosztów eksploatacji, instalacja zwróci się po 7 latach pracy.

Projekt 2: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łacznej mocy 0,5 MW – Pompownia P1" - zakończony

Całkowite wydatki na realizację tych projektów wynoszą 11,363 mln zł, natomiast ZWiK Szczecin otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3,613 mln zł. Dodatkowo dla tej inwestycji uzyskaliśmy dotację w wysokości 1,385 mln zł z WFOŚiGW.

 

O aktualnych wydarzeniach związanych z ww. inwestycją można również przeczytać w poniższych tekstach:

Kolejne dofinansowania dla farm fotowoltaicznych

Popłynął prąd ze Słońca