994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Odpowiedzialność społeczna

Powiązane informacje

Materiały do pobrania

Ekologia

Jesteśmy chyba jednym z największych i najważniejszych w regionie podmiotów, których działalność przyczynia się nie tylko do ochrony środowiska, rozumianej jako ograniczanie jego wykorzystania. Nasza działalność to także realne poprawianie jakości środowiska naturalnego.

Nasze ekologiczne aktywności można podzielić następująco:

  • oczyszczanie środowiska - poprawa jakości wód Odry, Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego poprzez odprowadzanie do nich wody o parametrach lepszych niż znajdująca się tam obecnie,
  • oszczędzanie środowiska - wdrażanie technologii ograniczających zużycie zasobów naturalnych i minimalizujące powstawanie produktów uciążliwych, tj. poprzez produkcję zielonej energii z fermentacji osadów w oczyszczalniach, z farm fotowoltaicznych, poprzez wykorzystywanie osadów, odzyskiwanie i ponowne wykorzystywanie wody stosowanych w procesach technologicznych (np. płukania filtrów),
  • edukacji ekologicznej - wspieranie promowania postaw proekologicznych poprzez wspieranie szkolnych olimpiad i konkursów wiedzy ekologicznej (szkoły podstawowe i gimnazja), współorganizację i wspieranie masowych imprez miejskich prezentujących aspekty ekologiczne i edukacyjne, udział w wydarzeniach o tematyce ekologicznej.