994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Obowiązek informacyjny RODO

RODO w ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie mając świadomość znaczenia prawa do prywatności i ochrony danych osobowych podejmuje wszelkie działania w celu spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO.

W celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka naruszenia danych osobowych, wdrażamy procedury i aktualizujemy je aby zapewnić bezpieczeństwo tych danych. Podejmowane przez Spółkę działania dążą do:

1. zapewnienia bezpieczeństwa zasobów informacyjnych, w tym szczególnie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych,

2. przetwarzania danych osobowych z godnością i poszanowaniem praw i wolności osób, których dane dotyczą,

3. zminimalizowania ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Jako Administrator danych osobowych chcemy zapewnić naszym klientom, kontrahentom i osobom kontaktującym się ze Spółką oraz pracownikom poczucie pełnego bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

1. Obowiązek informacyjny RODO wynikający z przetwarzania danych osobowych w ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie - ogólny

2. Obowiązek informacyjny RODO wynikający z zainstalowanego systemu monitoringu w ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

3. Obowiązek informacyjny RODO- przy zawieraniu umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

4. Obowiązek informacyjny RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych – faktury za usługi

5. Obowiązek Informacyjny RODO dotyczący zamówień publicznych

6. Obowiązek informacyjny RODO dotyczący postępowań sektorowych

7. Obowiązek Informacyjny RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych - kontakty służbowe

8. Obowiązek informacyjny RODO dotyczący faktur elektronicznych

Dane Inspektora Ochrony Danych