Ochrona danych osobowych

RODO w ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

Czas Czystej Odry

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zrealizuje projekt
„Czysta Odra w Szczecinie”.
Zadanie otrzymało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Ceny bez zmian

Stawki opłat za dostarczanie wody
i odprowadzanie ścieków na kolejny rok
pozostały na dotychczasowym poziomie.

Regulamin

Regulamin dostarczania
wody i odprowadzania ścieków

Dbajmy o sieć sanitarną!

Wiele razy informowaliśmy o tym, że nie wszystko może trafiać do kanalizacji.
Pracownicy ZWiK często muszą usuwać zatory lub awarie pompowni spowodowane tym,
że w sieci kanalizacyjnej znalazły się rzeczy, których tam być nie powinno.
Dlaczego nie wolno wrzucać wszystkiego do naszych umywalek, zlewozmywaków i muszli klozetowych?
O tym piszemy w oddzielnej informacji.

Dzierżawa stojaków

Dzierżawa stojaków hydrantowych – nowe zasady

POLECANE ARTYKUŁY:

DLA MIESZKAŃCÓW

Niezależnie od tego, czy rachunki za wodę otrzymujesz ze spółdzielni, czy bezpośrednio od nas, znajdziesz tu informacje przydatne każdemu, kto korzysta z bieżącej wody.

DLA KLIENTÓW

Tematy w tym dziale dotyczą tych wszystkich, którzy mają umowę podpisaną bezpośrednio ze ZWIK lub chcą skorzystać z naszych usług.

POZNAJ ZWiK Szczecin

Wszystkich tych, którzy chcieliby bliżej poznać specyfikę naszej działalności, naszą historię i plany na przyszłość, zapraszamy do śledzenia zawartości tego działu.