994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka
#slajd1#slajd2#slajd3#slajd4#slajd5#slajd6

Bądź Eko – Przejdź na e-fakturę

- zawsze na czas
- zawsze w zasięgu
- wygoda obsługi
- w zgodzie z ekologią

Ochrona danych osobowych

RODO w ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

Informacja o taryfach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie informuje,
że zgodnie z decyzją SZ.RZT.70.116.2021.RaN z dnia 23.09.2021 r., wydaną przez
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w Szczecinie, z dniem 26 października br., zmianie uległa wysokość taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 2 lat.

Woda bezpowrotnie zużyta - ogrodowa

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że zmieniły się zasady związane
z uzyskaniem specyfikacji technicznej na przygotowanie węzła wodomierzowego
w celu opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej. Specyfikację
Techniczną oraz instrukcję można pobrać poniżej (Czytaj więcej).
Szczegóły dostępne są również w dziale klienci/załatw sprawę

Komunikat o wodzie w kranach mieszkańców

ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie informuje, że woda do picia
w kranach mieszkańców Szczecina nie jest pobierana z Odry.
Ujmowana jest z jeziora Miedwie oraz ze studni głębinowych
Pilchowa i Skolwina. Jest czysta i bezpieczna oraz codziennie
skrupulatnie badana przez certyfikowane laboratorium.
Odpowiada wszystkim wymaganiom rozporządzenia
Ministra Zdrowia dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Światowy Dzień Wody

Pod koniec marca obchodzić będziemy Światowy Dzień
Wody. W tym roku organizatorzy apelują, aby przyspieszyć
działania służące ochronie najcenniejszego zasobu ludzkości
jakim bez wątpienia jest woda. ZWiK systemowo, z racji swych
obowiązków, realizuje tego typu zadania.

POLECANE ARTYKUŁY: