994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka
#slajd1#slajd2#slajd3#slajd4#slajd5#slajd6

Ochrona danych osobowych

RODO w ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

Informacja o taryfach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie informuje,
że zgodnie z decyzją SZ.RZT.70.116.2021.RaN z dnia 23.09.2021 r., wydaną przez
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w Szczecinie, z dniem 26 października br., zmianie uległa wysokość taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat.

Bажлива інформація

Заклад водопровідних споруд (Zakład Wodociągów
i Kanalizacji) у Щеціні запрошує у свій офіс всіх
громадян України, які шукають інформації про воду
та відведення стічних вод з місця проживання.
Інформації доступні в офісі вул. Golisza 10 (Ґоліша 10),
по тел. 91 442 62 00, або через майл bok@zwik.szczecin.pl
Бюро Обслуговування Клієнтів працює з понеділка до п’ятниці з 7 до 15 години.

Woda bezpowrotnie zużyta - ogrodowa

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że zmieniły się zasady związane
z uzyskaniem specyfikacji technicznej na przygotowanie węzła wodomierzowego
w celu opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej. Specyfikację
Techniczną oraz instrukcję można pobrać poniżej (Czytaj więcej).
Szczegóły dostępne są również w dziale klienci/załatw sprawę

Prace na ul. Piotra Skargi i na ul. Chorzowskiej

Od poniedziałku (5 września br.) nastąpi zmiana organizacji ruchu
na skrzyżowaniu ulic Piotra Skargi-Monte Casino-Wyspiańskiego.
Będzie tu wykonywany przecisk w celu montażu sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat o wodzie w kranach mieszkańców

ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie informuje, że woda do picia
w kranach mieszkańców Szczecina nie jest pobierana z Odry.
Ujmowana jest z jeziora Miedwie oraz ze studni głębinowych
Pilchowa i Skolwina. Jest czysta i bezpieczna oraz codziennie
skrupulatnie badana przez certyfikowane laboratorium.
Odpowiada wszystkim wymaganiom rozporządzenia
Ministra Zdrowia dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

POLECANE ARTYKUŁY: