994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka
#slajd1#slajd2#slajd3#slajd4#slajd5#slajd6

Bądź Eko – Przejdź na e-fakturę

- zawsze na czas
- zawsze w zasięgu
- wygoda obsługi
- w zgodzie z ekologią

Ochrona danych osobowych

RODO w ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

Informacja o taryfach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie informuje,
że zgodnie z decyzją SZ.RZT.70.116.2021.RaN z dnia 23.09.2021 r., wydaną przez
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w Szczecinie, z dniem 26 października br., zmianie uległa wysokość taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 2 lat.

Woda bezpowrotnie zużyta - ogrodowa

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że zmieniły się zasady związane
z uzyskaniem specyfikacji technicznej na przygotowanie węzła wodomierzowego
w celu opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej. Specyfikację
Techniczną oraz instrukcję można pobrać poniżej (Czytaj więcej).
Szczegóły dostępne są również w dziale klienci/załatw sprawę

Wodomierze

ważne informacje dla odbiorców usług

ZWiK współorganizatorem konferencji naukowej

Jak dbać o miejską zieleń? Co robić, by podczas
prowadzonych inwestycji jak najlepiej chronić drzewa?
Na te i inne pytania spróbują odpowiedzieć uczestnicy
konferencji, której współorganizatorem
jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

POLECANE ARTYKUŁY: