994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka
#slajd1#slajd2#slajd3#slajd4#slajd5#slajd6

FUNKCJONOWANIE BIURA OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo,
Dostosowując się do obecnej sytuacji epidemicznej
zachęcamy do elektronicznego, korespondencyjnego
lub telefonicznego załatwiania spraw.

Bez BOK na prawobrzeżu

Informujemy, że Biuro Obsługi Klienta
znajdujące się na prawobrzeżu Szczecina
przy ul. Leszczynowej przyjmuje interesantów
wyłącznie do 23.12.2021
.
Po tej dacie lokal zostaje zamknięty.

Ochrona danych osobowych

RODO w ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

Informacja o taryfach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie informuje,
że zgodnie z decyzją SZ.RZT.70.116.2021.RaN z dnia 23.09.2021 r., wydaną przez
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w Szczecinie, z dniem 26 października br., zmianie uległa wysokość taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat.

Woda bezpowrotnie zużyta - ogrodowa

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że zmieniły się zasady związane
z uzyskaniem specyfikacji technicznej na przygotowanie węzła wodomierzowego
w celu opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej. Specyfikację
Techniczną oraz instrukcję można pobrać poniżej (Czytaj więcej).
Szczegóły dostępne są również w dziale klienci/załatw sprawę

Uwaga na przymrozki!

Wszystkim odbiorcom wody przypominamy
o konieczności zabezpieczenia przed mrozem
należących do Państwa instalacji wodociągowych

POLECANE ARTYKUŁY: