994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Podaj stan wodomierza

Umożliwiamy naszym Klientom kilka sposobów na podawanie stanów wodomierzy. Jeżeli nie posiadasz konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (eBOK) możesz przesłać nam stan wodomierza za pośrednictwem poniższego formularza lub podać go telefonicznie osobie rozliczającej (numery telefonów podane są na każdej fakturze) lub poprzez centralę ZWiK: tel. 91 44 26 200.

Informacja o stanie wodomierza :

Niniejszym wyrażam zgodę na przesyłanie moich faktur z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w formie elektronicznej na podany powyżej adres e-mail i jednocześnie rezygnuję z formy papierowej.

Przesyłając dane, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przesłanych w formularzu, w tym przesyłania ich drogą elektroniczną. Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych na formularzu jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie z siedzibą przy ul. Golisza 10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Klauzula informacyjna RODO dostępna na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie- https://zwik.szczecin.pl/zwik/rodo

Powyższe informacje można również wysłać bezpośrednio na e-mail: bok@zwikszczecin.pl