994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Zamów fakturę elektroniczną

Faktura elektroniczna to wygodny i pewny sposób uzyskiwania bieżącej informacji o wielkości zużycia wody oraz kwocie i terminie najbliższej płatności. Wysyłka faktury elektronicznej odbywa się na podany w zgłoszeniu adres e-mail po jej wystawieniu.

Wystarczy wypełnić poniższy formularz (wszystkie pola są obowiązkowe):

Zgoda na przesyłanie faktur drogą elektroniczną

Niniejszym wyrażam zgodę na przesyłanie moich faktur z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w formie elektronicznej na podany powyżej adres e-mail i jednocześnie rezygnuję z formy papierowej.

Przesyłając dane, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przesłanych w formularzu, w tym przesyłania ich drogą elektroniczną. Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych na formularzu jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie z siedzibą przy ul. Golisza 10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Klauzula informacyjna RODO dostępna na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie- https://zwik.szczecin.pl/zwik/rodo