994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Zmień swoje dane

Jeśli w jakikolwiek sposób zmieniły się Państwa dane: siedziba firmy, jej nazwa, adres korespondencyjny lub mailowy, ewentualnie nazwisko lub dowód tożsamości w przypadku klientów indywidualnych - należy pamiętać o aktualizacji tych danych także w ZWIK.

O każdej takiej zmianie należy nas poinformować w formie pisemnej w wybrany sposób. Najłatwiej jest w tym względzie posiadaczom konta w systemie eBOK, którzy mogą wszystko załatwić on-line o dowolnej porze. Pozostałym klientom proponujemy:

  • osobiste złożenie pisma w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Golisza 10 w Szczecinie,
  • wysłanie tradycyjnego pisma za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • wysłanie pisma faksem na numer 91 422 12 58,  
  • przesłanie drogą e-mailową na adres bok@zwikszczecin.pl

Uaktualnienie danych czasami wiąże się z koniecznością zmiany umowy bądź sporządzeniem aneksu. W takim przypadku po otrzymaniu pisma nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem i poinformuje o niezbędnych krokach.

Uwaga! Podanie informacji o zmianie adresu e-mailowego jest szczególnie ważne w przypadku osób, które zgłosiły życzenie otrzymywania faktur w formie elektronicznej.