994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Powiązane informacje

Materiały do pobrania

Produkt

Pojęcie czystej wody świetnie opisuje zarówno nasz produkt dostarczany mieszkańcom za pośrednictwem sieci wodociągowej, jak i skutek działania naszych oczyszczalni ścieków – do których za pośrednictwem sieci kanalizacyjnych przyjmowane są ścieki, oczyszczone do parametrów korzystniejszych, niż woda płynąca w Odrze. Technologicznie są to dwa zupełnie różne procesy, a jedyny punkt ich styku to nieruchomość odbiorcy: tam kończy się proces dostawy wody i jednocześnie zaczyna proces odbioru ścieków.

Dzięki inwestycjom, zrealizowanym zwłaszcza w ostatnich latach, Szczecin dołączył do czołówki miast przyjaznych zarówno swoim mieszkańcom, jak i środowisku. Parametry wody dostarczanej szczecinianom nie tylko mieszczą się w rygorystycznych normach określonych dla wody pitnej, ale niejednokrotnie je przewyższają. Dzięki rozbudowie Zakładu Produkcji Wody „Miedwie” i budowie drugiej nitki magistrali, Szczecin uzyskał stałe, bezawaryjne źródło czystej i zdrowej, podwójnie filtrowanej wody, w ilościach całkowicie zaspokajających potrzeby miasta, nawet podczas długotrwałej suszy.

Drugim filarem zarządzanego przez nas systemu jest jedna z najnowocześniejszych w Europie oczyszczalnia „Pomorzany”. Jej uruchomienie pozwoliło wykreślić Szczecin z niechlubnej listy największych trucicieli Bałtyku. Co więcej - każdy dzień jej funkcjonowania sprawia, że woda w Odrze, Jeziorze Dąbie i Zalewie Szczecińskim staje się coraz czystsza. Potwierdzają to prowadzone przez ekologów obserwacje. Rejon niegdyś mocno zdegradowanego ekologicznie dorzecza Odry i Zalewu Szczecińskiego ulega widocznemu odrodzeniu - powracają tu m.in. nie widziane od dawna gatunki ryb i roślin. Nic dziwnego – ścieki po oczyszczeniu w oczyszczalni „Pomorzany” mają lepsze parametry, niż płynąca w tym samym miejscu woda w rzece.

Do najważniejszych cech naszego produktu, jakim jest Czysta Woda należą:

  • dostępność, gdyż jest dostarczany powszechnie, bez żadnych ograniczeń,
  • niezbędność, bo bez niego praktycznie niemożliwe jest nasze funkcjonowanie,
  • zdrowie, gdyż jego używanie przekłada się bezpośrednio na poprawę jakości życia, a wszystkie jego parametry są codzienne monitorowane przez akredytowane laboratorium,
  • ekologia, ponieważ jego wytwarzanie wykorzystuje bezpieczne dla środowiska technologie, a wręcz przyczynia się bezpośrednio do jego poprawy,