994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Wizja

Słodka woda to źródło życia i jednocześnie jeden z najcenniejszych zasobów naturalnych naszej planety. Tak często niedoceniany. Zwłaszcza przez nas - mieszkańców miast, którym na co dzień bardziej doskwiera zbyt mała przepustowość łącza internetowego, czy niewystarczająca liczba kanałów telewizyjnych, niż brak bieżącej wody.

Jednak postęp techniczny i technologiczny ma też drugie oblicze. Jest nim postępująca degradacja środowiska naturalnego i powiązany z nim rozwój chorób cywilizacyjnych. Nic więc dziwnego, że coraz głośniej mówi się o potrzebie powrotu do natury, prowadzenia zdrowego trybu życia. Wzrasta zainteresowanie zdrową żywnością. Cieszy nas, że coraz więcej osób jest nastawionych na współpracę z Naturą, zamiast jej bezmyślnego eksploatowania.

Sami od dawna czujemy się wezwani do poprawiania tego stanu rzeczy. Tym bardziej, że woda stanowi kluczowy element obowiązującej strategii Szczecina 2050 zawartej w idei „Floating Garden”.

Ze względu na branżę, w której działamy, posiadane zasoby ludzkie i możliwości techniczne, za naszą misję uważamy poprawę jakości życia mieszkańców. Realizujemy ją poprzez dostarczanie im i ich otoczeniu czystej i zdrowej wody najlepszej jakości, aktywną działalność na rzecz ochrony środowiska i wspieranie wszelkich aktywności, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniają się do poprawy warunków życia mieszkańców Szczecina i wszystkich osób związanych z naszym Miastem. Teraz i w przyszłości.

Celujemy w najwyższą jakość bez żadnych kompromisów, gdyż najlepszą wodę chcemy dostarczać wszędzie, niezależnie od tego, czy będzie ona wykorzystana do celów użytkowych, przemysłowych, przeciwpożarowych czy do podlewania ogródka. Wierzymy, że mieszkańcy naszego Miasta to docenią, a środowisko, w którym żyjemy nam się za to odwdzięczy.