994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Skąd mamy wodę w Szczecinie?

Szczecin może być zaopatrywany w wodę przez sześć Zakładów Produkcji Wody (w skrócie ZPW): Miedwie, Pomorzany, Pilchowo, Świerczewo, Arkonka i Skolwin. Dwa pierwsze zakłady ujmują wody powierzchniowe, tj. z jeziora Miedwie i z Kanału Kurowskiego, natomiast pozostałe cztery - wody podziemne.

Z uwagi na obserwowany od kilku lat stały spadek zużycia wody w Szczecinie, obecnie na potrzeby miasta, zależnie od pory roku i zmian zapotrzebowania, w sposób ciągły  pracują jedynie trzy z nich: Zakłady Produkcji Wody Miedwie, Pilchowo i Skolwin, a pozostałe okresowo. Całkowite zużycie ( sprzedaż wody) w mieście wynosi rocznie około 20 mln m3 - średnio 54,8 tys m3 na dobę.

Największym z wymienionych zakładów jest ZPW Miedwie, który dostarcza ok. 90% szczecińskiej wody. Odbywa się to poprzez dwie magistrale wodociągowe, pierwszą o średnicy 1200 mm i drugą o średnicy 700 mm. Pierwszy rurociąg biegnie do zbiorników ZPW Pomorzany, skąd woda po powtórnej dezynfekcji tłoczona jest do lewobrzeżnej sieci wodociągowej miasta. Rurociąg drugi biegnie do pompowni wody w Kijewie, gdzie woda kierowana jest do zaopatrzenia prawobrzeżnej części Szczecina.

Cały Wydział Produkcji Wody zatrudnia 94 pracowników obsługi bezpośredniej i służb pomocniczych, zapewniających ciągłą produkcję wody pitnej dla miasta. Wykwalifikowani pracownicy, w coraz większym zakresie korzystający z nowoczesnych systemów automatyki i monitoringu, dbają o prawidłowe działanie stacji uzdatniania, o utrzymywanie  reżimów technologicznych oraz o nieprzerwaną dostawę wody do miasta. Praca odbywa się w systemie trzyzmianowym, 24-godzinnym, siedem dni w tygodniu.