994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Co może trafiać do kanalizacji

Zanim uraczymy Was listą rzeczy, które do kanalizacji trafiać mogą, zadajmy sobie pytanie - dlaczego nie wolno wrzucać wszystkiego do naszych umywalek, zlewozmywaków i muszli ustępowych?
Odpowiedzią jest opis budowy tej części instalacji kanalizacyjnej. która zwykle ukryta jest przed naszym wzrokiem pod powierzchnią ścian i podłóg, a następnie włącza się w system kanałów ułożonych pod ziemią. Cały ten system to kanalizacja która służy do odprowadzania z mieszkań zużytej wody czyli tzw. ścieków.

System kanalizacyjny to najczęściej układy grawitacyjne, w których ścieki spływają pod własnym ciężarem. Aby spływ ten był swobodny, muszą być spełnione dwa podstawowe warunki: ułożenie przewodów z odpowiednim spadkiem oraz wypełnienie ich właściwą ilością powietrza. W prawidłowo działającej kanalizacji ścieki nigdy nie płyną całym przekrojem przewodu. Zawsze jego część powinno wypełniać powietrze, co zabezpiecza przed wystąpieniem podciśnienia, które jest częstą przyczyną spiętrzania ścieków w przewodach, wytrącania się na ściankach części zanieczyszczeń oraz rozchodzenia się nieprzyjemnych zapachów.

Skoro znamy już z grubsza specyfikę instalacji, to możemy powiedzieć sobie, że powinna do niej trafiać jedynie zużyta woda pochodząca z naszych codziennych czynności higienicznych, mycia naczyń, przygotowywania potraw, prania, sprzątania itp.

Rozumiejąc już, że kanalizacja to nie kosz na śmieci, warto na koniec rozwiać ostatnie wątpliwości, wskazując czego nie należy tam wrzucać (a co niestety pojawia się czasem w sieci kanalizacyjnej):

  • waty,  podpasek, włosów, nawilżanych chusteczek, patyczków do czyszczenia uszu, części garderoby, w tym rajstop, szmat, bandaży, pieluch – materiały te często zatrzymują się w kanałach, tworząc coraz większe sploty i doprowadzając w konsekwencji do zakorkowania przewodu, albo awarii pomp i innych urządzeń służących do oczyszczania ścieków,
  • materiałów nierozpuszczalnych w wodzie tj. ręczników papierowych, gazet, niedopałków papierosów itp, które zbijają się w przewodach w zwartą masę prowadząc do zakorkowania przewodu,
  • igieł – które stanowią źródło niebezpieczeństwa dla pracowników sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków; przebijając rękawice, mogą doprowadzić do zakażenia niebezpiecznym wirusem np. HIV lub żółtaczki,
  • silnych środków chemicznych tj. farb, lakierów, impregnatów, środków ochrony roślin i lekarstw, gdyż mogą być niebezpieczne dla mikroorganizmów odpowiadających za oczyszczanie ścieków w oczyszczalni,
  • gruzu, zaprawy cementowej i innych materiałów budowlanych, które po opadnięciu na dno przewodów, zalegają i z czasem nawarstwiając się doprowadzają do zakorkowania przewodu,
  • tłuszczów, zużytych olejów (w tym silnikowych), które oblepiając ściany przewodów stopniowo zmniejszają ich średnicę, prowadząc do zatorów
  • substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85oC, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu, które mogą doprowadzić do pożaru, bądź wybuchu w obiektach kanalizacyjnych,
  • ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne, stacji krwiodawstwa oraz zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne.