994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Jak pobieramy wodę do badania?

Pobieranie próbek przez nasze laboratorium jest jedną z czynności objętych zakresem akredytacji, w związku z tym musi przebiegać według ściśle określonych reguł. Czego można się spodziewać, gdy nasz próbkobiorca pojawi się w Waszym mieszkaniu lub siedzibie firmy?

Przede wszystkim będzie on wyposażony w zestaw pojemników, który odpowiada przewidywanemu zakresowi badania. Chodzi o to, że różne wskaźniki wymagają zupełnie różnych metod. Niektóre próbki zostaną poddane analizie od razu po przywiezieniu do laboratorium, inne muszą zostać utrwalone przez dodanie konkretnego odczynnika.Tak samo pobieranie wody przebiega według szczegółowo ustalonych zasad. Po pierwsze wybiera się kran lub zawór położony jak najbliżej wodomierza. Przed puszczeniem wody z kranu zdejmuje się wszystkie urządzenia: filtry, perlatory, a nawet sitka i zeskrobuje ewentualne zanieczyszczenia. Następnie odkręca się wodę i pozwala jej spływać przez 2-3 minuty, żeby pozbyć się stojącej wody z rur i ewentualnego osadu, który mógł zalegać w nieużywanej części instalacji. Dopiero wtedy napełnia się pojemniki ok. 2-3 litrami wody. Bezpośrednio po pobraniu każda próbka zostaje dokładnie opisana, by umożliwić jej identyfikację. Wreszcie wszystkie miejsca i punkty pobierania próbek opisywane są w protokole, który będzie dołączony do próbki.

Tak więc podczas pobierania zużywamy nawet kilkadziesiąt litrów wody. Brzmi to zaskakująco, dopóki nie uświadomimy sobie, że poniesione z tego tytułu koszty wyniosą kilkadziesiąt groszy! Dopiero za przelanie tysiąca litrów (czyli 1 metra sześciennego) opłata wg taryfy wynosi niecałe 5 zł.

W niektórych przypadkach użytkownicy mogą sami dokonać poboru próbki i dostarczyć ją do naszego laboratorium. Wystarczy do tego napełnienie półtoralitrowej butelki po dowolnej wodzie mineralnej (niegazowanej). Warto jednak wcześniej skontaktować się z nami i uzgodnić szczegóły: tel. 91 489 88 35, e-mail: laboratorium@zwik.szczecin.pl