994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

03. 11. 2022

ZWiK wyprodukuje jeszcze więcej czystej energii

Dobiega końca inwestycja, dzięki której w oczyszczalni ścieków „Pomorzany” zwiększy się ilość biogazu pochodzącego z fermentacji osadów ściekowych. Oznacza to, że zakład przy ul. Szczawiowej wyprodukuje więcej czystej energii na własne potrzeby.

18. 10. 2022

Szczecin wodą stoi

Szczecin zajął trzecie miejsce w ogólnopolskim raporcie Water City Index 2022, który jednocześnie jest rankingiem efektywności wykorzystywania zasobów wody w polskich miastach.

17. 10. 2022

Uwaga! Prace na Pomorzanach

Od 11.10.2022 rozpoczynają się prace polegające na renowacji kanalizacji ogólnospławnej w ul. Xawerego Dunikowskiego na szczecińskich Pomorzanach. Roboty ruszają u zbiegu z ulicą Milczańską - na drodze dojazdowej do garaży i torowiska kolejowego. Następnie przeniosą się na odcinek ulicy wiodący dalej w kierunku Al. Powstańców Wlkp.

29. 08. 2022

Sukces na Spartakiadzie

Wspaniały sukces odnieśli nasi sportowcy podczas Ogólnopolskiej Spartakiady Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego. Drużynowo zajęli w niej IV miejsce – najlepsze w historii dotychczasowych spartakiadowych występów.

26. 08. 2022

Natlenianie Odry

Trwa natlenianie Odry za pomocą urządzeń przekazanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Warszawy. Na miejscu aparaturę obsługują pracownicy ZWiK Szczecin.

 1 2 3 >  Ostatni ›