994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Powiązane informacje

Materiały do pobrania

Zobowiązania

Czujemy się współodpowiedzialni za jakość życia mieszkańców Szczecina i za stan środowiska w Mieście. Za wszystko, co jest tu z związane wodą. To podejście wynika nie tyle z faktu bycia spółką komunalną, co ze świadomości, że żaden inny podmiot nie posiada infrastruktury, kadry, wiedzy i doświadczenia, które predysponują go bardziej niż nas do podjęcia tej odpowiedzialności.

Zdajemy sobie sprawę, że na pewne rzeczy nie mamy wpływu - na przykład na jakość instalacji wewnętrznych w budynkach, za które odpowiadają ich administratorzy. Jednak chcemy dołożyć wszelkich starań, by Czysta Woda pozytywnie przemieniała Szczecin i jego mieszkańców m.in. poprzez:

  • rygorystyczne parametry dostarczanej wody i oczyszczanych ścieków, bo nie wystarcza nam, że mieszczą się w określonych przepisami normach; chcemy, by osiągały jak najlepsze wyniki wyprzedzając te normy, teraz i w przyszłości;
  • efektywność prowadzonych inwestycji, bez których utrzymanie ciągłości i wysokiej jakości pracy nie byłoby możliwe; planujemy je tak, by jak najlepiej wydać powierzone nam środki, wykorzystując wszelkie dostępne formy dofinansowania,
  • wykorzystywanie zielonej energii, która daje nie tylko wymierne oszczędności, ale wiąże się również z najmniejszym obciążeniem dla środowiska naturalnego,
  • przyjazną komunikację z odbiorcami, która zapewni Państwu jak najpełniejszą wiedzę o specyfice naszych działań, a nam konstruktywną i rzeczową informację o Państwa potrzebach i oczekiwaniach względem nas.