994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Certyfikaty i osiągnięcia

 • CEEP - CSR LABEL 2008
  Certyfikat  przyznany przez Europejska Organizację Pracodawców Sektora Publicznego, działającą pod auspicjami Unii Europejskiej, za działalność chroniącą środowisko naturalne, udział i wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, twórczą współpracę ze społecznością lokalną, dbanie o rozwój i szkolenie własnych pracowników, bycie partnerem i współorganizatorem imprez kulturalnych oraz działalność charytatywną,
 • LIDER EKO - INWESTYCJI 2008 i 2009
  Oba tytuły przyznane za działalność inwestycyjną, konkurs pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 • INWESTYCJA 20-LECIA - 2009
  Zwycięstwo w regionalnym plebiscycie czytelników "Kuriera Szczecińskiego”zainicjowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • ZIELONY LAUR  - 2010
  Nagroda przyznana przez  Polską Izbę Gospodarczą "Ekorozwój", działającą pod patronatem Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za zbudowanie Oczyszczalni Pomorzany wraz z inwestycjami towarzyszącymi.
 • Gazela Biznesu 2011
  Tytuł przyznany przez redakcję Pulsu Biznesu w kategorii najbardziej dynamicznych małych i średnich przedsiębiorstw za realizację Programu "Poprawa jakości wody w Szczecinie”.
 • KONIK MORSKI 2014
  Nagroda gospodarcza przyznawana co roku przez Kapitułę Business Club Szczecin.
 • GODŁO TERAZ POLSKA 2014
  Tytuł i statuetka XXIV edycji tego najbardziej prestiżowego w Polsce konkursu na najlepsze produkty i usługi za usługę pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody oraz odbiór i proekologiczne oczyszczanie ścieków. Szczeciński ZWIK został jedną z 25 firm, które w tej edycji otrzymały to prestiżowe godło.
 • Ogólnopolski Ranking Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji 2014
  Nasza firma znalazła się w czołówce zestawienia opublikowanego w ogólnopolskim dodatku do „Dziennika Gazeta Prawna” pn. „Strefa Gospodarki”. W zestawieniu tym oceniano m.in. finanse, nakłady na szkolenia i podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników, awaryjność sieci i zakres działań społecznych oraz proekologicznych. W kategorii „awaryjność sieci wodociągowo–kanalizacyjnych” uzyskaliśmy najlepszy wynik w branży, wykazując się najmniejszą liczbą odnotowanych awarii.
 • Akredytacja
  laboratorium badawczego nr AB 649, zgodna z norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 przyznana przez Polskie Centrum Akredytacji
 • Autoryzacje producentów
  wodomierzy firm Sensus, PoWoGaz, Diehl-Metering
 • Certyfikat Głównego Urzędu Miar
  na wykonywanie legalizacji i ekspertyz wodomierzy.

Zakres akredytacji Laboratorium.