994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Zakłady produkcji wody

Obecnie w naszej firmie funkcjonuje sześć zakładów produkcji wody. Poniżej prezentujemy ich listę w podziale na stosowane technologie uzdatniania wody:

I. ZPW „Miedwie” – uzdatnianie wody powierzchniowej:

 • dezynfekcja wstępna ozonem (O3),
 • koagulacja,
 • sedymentacja,
 • filtracja przez złoże antracytowo-piaskowe,
 • utlenianie pośrednie ozonem (O3),
 • filtracja przez złoże z granulowanym węglem aktywnym,
 • dezynfekcja końcowa dwutlenkiem chloru (ClO2).

II. ZPW „Pomorzany” – uzdatnianie wody powierzchniowej:

 • utlenianie wstępne dwutlenkiem chloru (ClO2),
 • koagulacja,
 • sedymentacja,
 • filtracja przez złoże piaskowe i antracytowo-piaskowe,
 • dezynfekcja końcowa dwutlenkiem chloru (ClO2).

III. ZPW „Pilchowo”, ZPW „Skolwin” i ZPW „Arkonka” – uzdatnianie wody podziemnej:

 • napowietrzanie,
 • filtracja przez złoże piaskowe,
 • dezynfekcja podchlorynem sodu (NaClO).

IV. ZPW „Świerczewo” – uzdatnianie wody podziemnej:

 • napowietrzanie,
 • filtracja odżelaziająca,
 • filtracja odmanganiająca,
 • dezynfekcja podchlorynem sodu (NaClO).