994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Kadra

Kadra ZWiK Sp. z o.o. obejmuje szeroką i różnorodną grupę pracowników.
Obecnie zatrudniamy przeszło 600 pracowników.
Osoby zatrudnione posiadają określone cechy i kompetencje, które są przydatne i ważne dla organizacji, z uwagi na specyficzny charakter działania firmy, jak również jej misję. Są to osoby z dużym doświadczeniem zawodowym, wiedzą techniczną i umiejętnościami. Ponad 60 % kadry to pracownicy z wyższym lub średnim wykształceniem.

Firma wpływa na rozwój zawodowy pracowników poprzez ich udział w różnych projektach podnoszących umiejętności i kwalifikacje zawodowe m.in. w specjalistycznych kursach, seminariach, konferencjach, szkoleniach kadry kierowniczej. Ponadto umożliwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji na studiach wyższych i podyplomowych. Corocznie organizujemy szkolenia dla około 300 pracowników.

Organizacja pozyskuje osoby o odpowiednich kompetencjach z wewnątrz firmy, a także z zewnętrznego rynku.
Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia, nastawione na długofalową współpracę, przyjazne otoczenie, niezbędne narzędzia pracy, dofinansowania do pakietów medycznych i sportowych, pakiet socjalny, możliwość zdobycia ciekawych doświadczeń zawodowych.

Jesteśmy otwarci na możliwość odbywania staży i praktyk przez uczniów i studentów.
Udział w stażach i praktykach daje niepowtarzalną okazję do rozwoju umiejętności praktycznych, poznania technicznych i technologicznych nowości oraz zapoznania się z kulturą organizacji i zasadami pracy w firmie pod nadzorem specjalistów w danej dziedzinie.