994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Oczyszczalnie ścieków

Obecnie w Szczecinie pracują dwie oczyszczalnie ścieków: "Pomorzany” na Lewobrzeżu i „Zdroje” na Prawobrzeżu. Ich podstawowe parametry prezentujemy poniżej:

 

-------------------------- OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW POMORZANY --------------------------

Lokalizacja:  ul. Tama Pomorzańska 8, 70-030 Szczecin
Powierzchnia: 8,5 ha
Rodzaj zastosowanej technologii: mechaniczno-biologiczna
Zagospodarowanie odpadów: termiczna utylizacja
Rok uruchomienia: 2009
Przepustowość: 417.000 RLM
Qśr d 66.000 m3/d
Qmax d 158 400 m3/d
Odbiornik ścieków oczyszcz.: rzeka Odra Zachodnia

Oczyszczalnia Ścieków Pomorzany zdobyła nagrodę I stopnia w kategorii obiektów inżynieryjnych i prestiżowy tytuł „Budowa Roku 2010”

Więcej informacji na temat funkcjonowania Oczyszczalni Pomorzany można przeczytać w opracowaniu mgr inż. Mirosławy Dominowskiej.

 

-------------------------- OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW ZDROJE --------------------------

Lokalizacja:  ul. Wspólna 41-43, 70-762 Szczecin
Powierzchnia: 8,5 ha
Rodzaj zastosowanej technologii: mechaniczno-biologiczna
Zagospodarowanie odpadów: suszenie
Rok uruchomienia: 1973, modernizacja 2008
Przepustowość: 177 000 RLM
Qśr d 18 000 m3/d
Qmax d 22 000 m3/d
Odbiornik ścieków oczyszcz.: kanał Cegielinka – Odra Wschodnia

      

Obecnie trwają prace budowlane związane z  rozbudową Oczyszczalni Ścieków Zdroje, celem podłączenia kolejnych kanalizowanych na Prawobrzeżu dzielnic.