994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Sieć kanalizacyjna

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez naszą Spółkę to 1284,6 km. Ze względu na typ oraz położenie względem Odry można te sieci podzielić następująco: ogólnospławna – 231,1 km, sanitarna lewobrzeże - 291 km, sanitarna prawobrzeże – 182,4km, deszczowa lewobrzeże - 206 km i deszczowa prawobrzeże – 117,1 km. Całkowita długość przyłączy to 257 km.

Rozpiętość średnic, eksploatowanych przez ZWiK kanałów jest znaczna, od najmniejszych rurociągów o przekroju okrągłym i średnicy 200 mm do największego kanału o przekroju jajowym o wymiarach 2250 x 4100 mm zlokalizowanego w ul. 1 Maja.

Podobnie duże zróżnicowanie występuje w przypadku materiałów użytych do budowy sieci. Najstarsze kanały murowane były z cegły kanalizacyjnej lub w przypadku mniejszych średnic, montowane z rur kamionkowych, w późniejszym okresie wykonywane z betonu. Obecnie najpopularniejszym materiałem do budowy sieci kanalizacyjnych są materiały z kamionki, PVC, betonu oraz żywic epoksydowych wzmacnianych włóknem szklanym.

Ważną częścią systemu kanalizacyjnego są pompownie ścieków umożliwiające transport ścieków do oczyszczalni rurociągami tłocznymi. Największymi z nich na Lewobrzeżu są pompownie: Grabów, Górny Brzeg, Dolny Brzeg, Białowieska i Szczawiowa. Największe pompownie obsługujące prawobrzeżną część miasta to: Szlamowa, Em. Gierczak, Płonia.

Ponadto tak w lewo  jak i w prawobrzeżnej części miasta, na sieci zainstalowanych jest ponad sto czterdzieści mniejszych pompowni wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest grawitacyjne odprowadzanie ścieków.