994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Wytyczne dla projektantów i wykonawców

Ważne dla wykonawców/inwestorów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie udostępnia wszystkim zainteresowanym “Wytyczne do projektowania i wykonawstwa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami”. Niniejsze opracowanie jest własnością ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, wszelkie prawa do dokumentu są zastrzeżone.