994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Zleć rozdział przyłącza

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą rozdziału instalacji wodociągowej wszystkich, którzy mają potrzebę wykonania dodatkowego układu pomiarowego (zamontowania dodatkowego wodomierza) na wyodrębnienie wody zużywanej w lokalu usługowym, mieszkalnym lub do podlewania ogrodu.

W tym celu należy:

  • Zwrócić się do ZWiK z wnioskiem o wydanie warunków na wykonanie instalacji oraz montażu wodomierza (podlicznika) ogrodowego, lub na wykonanie rozdziału instalacji wody wyodrębnionej, ale nie dotyczącej podlewania ogródków. Stosowne wnioski można pobraćz naszej strony internetowej (dokumenty do pobrania).
  • We własnym zakresie wykonać rozdział zgodnie z otrzymanymi warunkami.
  • Zgłosić wykonanie prac telefonicznie w celu przeglądu technicznego (numer telefonu podany jest w warunkach technicznych).
  • Podpisać nową umowę lub aneks do obecnej umowy ze ZWIK.

Wszystkie powyższe sprawy realizowane są w Biurze Obsługi Klienta ZWIK w Szczecinie przy ul. Golisza 10. Wypełnione wnioski, ewentualne zlecenie można także przesyłać pocztą, e-mailem na adres bok@zwik.szczecin.pl lub faksem na numer 91 422 12 58. Wnioski można również składać w naszym Biurze Obsługi Klienta na Prawobrzeżu (Szczecin Zdroje ul. Leszczynowa 32).

TERMINY REALIZACJI:

  1. Warunki techniczne - ich wydanie następuje wciągu 21 dni od daty złożenia wniosku.
  2. Przegląd techniczny - jest bezpłatny w przypadku prawidłowego wykonania instalacji (zawsze w przypadku instalatorów ZWIK), drugi i kolejne są odpłatne zgodnie z obowiązującym w ZWiK cennikiem.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania warunków technicznych na rozdział instalacji, oraz ewentualnego zlecenia prac - uzyskać można pod numerami telefonów Działu Gospodarki Wodomierzowej ZWiK: 91 460 33 74, 91 460 33 375, 91 460 33 76 lub w Biurze Obsługi Klienta.