994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Zleć rozdział przyłącza

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą rozdziału instalacji wodociągowej wszystkich, którzy mają potrzebę wykonania dodatkowego układu pomiarowego (zamontowania dodatkowego wodomierza) na wyodrębnienie wody zużywanej w lokalu usługowym, mieszkalnym lub do podlewania ogrodu.

W tym celu należy:

  •  Postępować zgodnie ze Specyfikacją Techniczną dostępną tutaj dotyczącą przygotowania dodatkowego węzła wodomierzowego w celu pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (np. do podlewania ogrodu).
  • W przypadku, gdy w/w Specyfikacja nie zawiera się w Państwa zamierzeniach lub nie ma możliwości technicznych na realizację zgodnie z instrukcją, należy zwrócić się do ZWiK z wnioskiem o wydanie Indywidualnej Specyfikacji Technicznej na przygotowanie węzła wodomierzowego w celu pomiaru wody bezpowrotnie zużytej. Informujemy, że taka usługa jest odpłatna - zgodnie z obowiązującym w ZWiK cennikiem usług wodociągowo – kanalizacyjnych.
  • Na wniosku o wydanie Specyfikacji Technicznej można również zlecić wykonanie rozdziału przyłącza wodomierzowego, ale niedotyczącego podlewania ogródków. Stosowny wniosek można pobrać z naszej strony internetowej (dokumenty do pobrania).
  • We własnym zakresie należy wykonać rozdział zgodnie z otrzymaną Specyfikacją.
  • Zgłosić wykonanie prac telefonicznie w celu kontroli poprawności wykonania instalacji (numery telefonu podane są w Specyfikacji). Kontrola jest usługą odpłatną – zgodnie z obowiązującym w ZWiK cennikiem usług wodociągowo – kanalizacyjnych.
  • Po wykonaniu należy wystąpić z wnioskiem o nową umowę lub zawrzeć aneks do obecnej umowy ze ZWIK. Wszystkie powyższe sprawy realizowane są w Biurze Obsługi Klienta ZWIK w Szczecinie przy ul. Golisza 10. Wypełnione wnioski, ewentualne zlecenie można także przesyłać pocztą, e-mailem na adres bok@zwik.szczecin.pl lub faksem na numer 91 422 12 58.

TERMINY REALIZACJI:

  1. Wydanie Indywidualnej Specyfikacji Technicznej na wniosek klienta następuje wciągu 21 dni od daty złożenia wniosku, wraz z fakturą za jej wydanie.
  2. Kontrola wykonania węzła wodomierzowego w celu opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej (usługa odpłatna) następuje w terminie ustalonym z klientem podczas zgłoszenia wykonania instalacji na numery telefonów podane w specyfikacji lub mailowo: wodomierze@zwik.szczecin.pl

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania Specyfikacji Technicznej uzyskać można w Biurze Obsługi Klienta (91 425 67 29 lub 91 425 67 22) lub pod numerami telefonów Działu Gospodarki Wodomierzowej ZWiK (91 460 33 74, 91 460 33 375, 91 460 33 76).