994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Jak się podłączyć do sieci wodociągowej?

Poniżej przedstawiamy ogólny schemat postępowania związanego z procesem podłączania zarówno do sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej.

W zależności od tego, czy obiekt, w którym planowane jest przyłącze już istnieje, czy dopiero będzie powstawał, mogą wystąpić różnice w dokumentach potrzebnych do wydania warunków technicznych. O szczegóły należy pytać w Biurze Obsługi Klienta.

Lp.

Etap

Obowiązki Inwestora

Obowiązki ZWIK

Uwagi

1.

Warunki techniczne przyłącza

Złożenie wniosku z załącznikami: mapą, informacją o warunkach zabudowy, tytułem prawnym do korzystania z nieruchomości, ewentualnym pełnomocnictwem.

Opracowanie i wydanie warunków technicznych: 21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej; 45 dni- od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

Czynność bezpłatna. W przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci wod-kan Inwestor otrzyma pisemną informację techniczną ze wskazaniem możliwości dalszego trybu postępowania.

2.

Wykonanie projektu

Zlecenie wykonania projektu projektantowi ze stosownymi uprawnieniami.

-

ZWIK nie wykonuje projektów

3.

Uzgodnienie projektu

Złożenie wniosku z 2 egz. projektu.

Uzgodnienie projektu w Dziale Technicznym ZWIK

wg obowiązującego cennika

4.

Kalkulacja wykonania przyłącza

Zlecenie wykonania przyłącza wg uzgodnionego projektu i uzyskanych stosownych zezwoleń wymaganych prawem budowlanym.

Opracowanie kosztorysu wykonania przyłącza

Czynność bezpłatna. Inwestor może powierzyć wykonanie przyłącza dowolnej firmie.

5.

Wykonanie przyłącza

Udostępnienie terenu pod budowę,

załatwienie niezbędnych pozwoleń (np. ZDiTM) i ewentualnych wyłączeń kolidującej infrastruktury.

Wykonanie przyłącza zgodnie z projektem

Zakres obowiązuje w przypadku powierzenia ZWIK wykonania przyłącza.

6.

Włączenie do sieci

Poinformowanie ZWIK o planowanym terminie włączenia co najmniej 5 dni roboczych wcześniej.

Nadzór nad włączeniem do sieci

Etap konieczny, jeśli przyłącza nie wykonuje ZWIK.

7.

Przegląd techniczny

Zlecenie przeglądu

i przygotowanie dokumentów odbiorowych.

Wykonanie przeglądu

Płatne wg cennika są tylko przeglądy z wynikiem negatywnym

8.

Zawarcie umowy

Złożenie wniosku o zawarcie umowy wraz z aktem notarialnym nieruchomości i dowodem tożsamości

Przygotowanie i podpisanie umowy

Czynność bezpłatna

9.

Rozpoczęcie pomiarów

Udostępnienie miejsca do montażu wodomierza.

Montaż wodomierza głównego,

dostawa wody i odbiór ścieków po zamontowaniu

Czynność bezpłatna