994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Wynajmij stojak hydrantowy z wodomierzem

Pobór wody z hydrantu przeciwpożarowego jest możliwy za pośrednictwem stojaka hydrantowego.Wypożyczenie tego urządzenia możliwe jest w następujących przypadkach:

  • do prac związanych z inwestycjami drogowymi np. remontami, modernizacjami dróg, mostów, wiaduktów itp.
  • do podlewania dużych obszarów zieleni na terenie miasta,
  • do tymczasowych obiektów tj. cyrk, lunapark itp. 
     

W takiej sytuacji wynajmujemy i montujemy nasze urządzenia na podstawie wcześniej złożonego wniosku oraz zlecenia na montaż i demontaż, a następnie zawartej Umowy Najmu. Stojaki hydrantowe montowane są na hydrancie, a po wykonanej usłudze demontowane tylko przez upoważnionych do tego pracowników ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

Za ww. usługę pobierana jest kaucja zwrotna oraz opłata za najem urządzenia zgodnie z cennikiem usług obowiązującym w ZWiK Sp. z o.o. 

Więcej informacji pod numerami telefonu 91 425 67 29 lub 91 425 67 22 lub bok@zwik.szczecin.pl

 


 

Woda na budowę

W przypadku prowadzonej przez Państwa budowy i chęci skorzystania z wody na ten cel, należy wystąpić do ZWiK Sp. z o.o. z wnioskiem o możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, a po realizacji zawrzeć czasową umowę na dostawę wody. 
Szczegółowe informacje w tym zakresie uzyskają Państwo w Biurze Obsługi Klienta ZWiK pod numerami telefonu: 91 425 67 29 lub 91 425 67 22 lub kierując zapytanie na adres
mailowy: bok@zwik.szczecin.pl