994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Jak sprawdzić swój wodomierz?

Jeśli podejrzewają Państwo, że wodomierz, którego wskazania stanowią podstawę do rozliczeń z nami nie działa prawidłowo, należy sprawdzić przede wszystkim:

  1. Sposób zamontowania
    Najpopularniejsze modele wodomierzy powinny być ustawione w poziomie, liczydłem do góry, z zachowaniem min. 10 cm prostego odcinka rury z obu stron urządzenia.
  2. Termin legalizacji
    Wodomierze, jak wszystkie urządzenia mechaniczne, ulegają zużyciu i wymagają okresowego serwisu lub wymiany. Po 5 latach działania ich wskazania mogą znacząco odbiegać od stanu rzeczywistego.
  3. Źródła wycieków
    Nieszczelne krany czy wadliwe spłuczki w toalecie mogą powodować niewielkie, lecz stałe straty wody, które w skali roku mogą stać się mocno odczuwalne dla portfela. Warto je zlokalizować i usunąć.

Jeżeli nie stwierdzili Państwo występowania żadnego z powyższych problemów istnieje szansa, że wodomierz jest uszkodzony. W takiej sytuacji można zlecić wykonanie jego ekspertyzy. Jako jedyni w regionie posiadamy sprzęt niezbędny do przeprowadzania tej procedury przez uprawnionych przedstawicieli Urzędu Miar. Ekspertyza, która potwierdzi Państwa podejrzenia będzie podstawą do zgłoszenia reklamacji związanej z wysokością opłat za wodę. Jeśli jednak okaże się, że błąd pomiaru mieści się w ustawowych normach - koszty ekspertyzy zostaną przeniesione na Państwa.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 91 460 33 84, pisząc na adres e-mail: wodomierze@zwikszczecin.pl lub podczas wizyty w naszej nowej wodomierzowni przy ul. Golisza 8 w Szczecinie.