994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Podejrzewasz wyciek w instalacji?

Jest to problem, który dotyczy przede wszystkim administratorów wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych mających w swojej gestii cały budynek lub ich grupę. Zwykle problem powstaje wtedy, gdy suma wskazań wodomierzy mieszkańców przez dłuższy czas znacząco odbiega od wskazań głównego licznika, które stanowią podstawę rozliczenia się z naszym Zakładem.

Oczywiście w wielu przypadkach są to różnice, które mieszczą się w ramach dopuszczalnego błędu pomiaru. Jednak dla uzyskania pewności i uspokojenia swoich członków warto jest podjąć próbę weryfikacji przyczyn tej sytuacji.

W tym celu proponujemy skorzystanie z elektronicznego rejestratora przepływu wody. To urządzenie podłączane na wysokości głównego wodomierza zapisuje na bieżąco wielkość zużycia wody. Działa przez całą dobę i najlepiej jest zamontować je co najmniej na tydzień. Dzięki temu można przeanalizować jak wygląda zapotrzebowanie mieszkańców na wodę o każdej porze doby, w dni robocze i w weekend. Być może okaże się, że przewidziane przez projektanta budynku średnice rurociągów nie przystają do rzeczywistego zapotrzebowania mieszkańców na wodę i byłoby dobrze dokonać ich optymalizacji. Takie zestawienie pokaże również czy w czasie badania występował stały przepływ wody, niezależnie od pory dnia i nocy, który byłby dowodem wystąpienia nieszczelności instalacji.  

Ponieważ wiadomo, że awarie instalacji, która jednak pracuje cały czas pod ciśnieniem, mogą zdarzyć się zupełnie niespodziewanie, warto założyć, że opisane powyżej badanie intensywności zużycia wody będzie robione regularnie, np. co roku.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami z pod numerami telefonów 91 460 33 73 / 81, mailowo: wodomierze@zwikszczecin.pl lub do wizyty w naszej nowej wodomierzowni przy ul. Golisza 8 w Szczecinie.