994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Zielona woda nie pochodzi z sieci wodociągowej!

Informujemy, że do bezpośredniego spożycia jak również do gotowania posiłków przeznaczona jest wyłącznie woda zimna.

Od początku września akcję barwienia wody na zielono w sieci ciepłowniczej prowadzi Szczecińska Energetyka Cieplna, gdyż pozwala to na lokalizację trudnych do wykrycia miejsc przecieków z jej sieci ciepłowniczej. Działania te nie mają nic wspólnego z dostarczaną przez wodociągi szczecińskie zimną wodą przeznaczoną do spożycia.