994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Zgłoś problem z jakością wody

Jeśli dotarły do Ciebie sygnały od mieszkańców Twojej wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej o pogorszonej jakości wody w ich kranach, przed skontaktowaniem się z nami upewnij się, że w chwili obecnej nie są prowadzone żadne prace na instalacji wewnętrznej.

Zakręcenie i odkręcenie zaworów powoduje bowiem chwilowy, naturalny wypływ osadów oderwanych z rur w wyniku gwałtownej zmiany prędkości przepływu wody - powodują one zmianę barwy lub zapachu wody. Problem powinien zniknąć po spuszczeniu od kilku do kilkunastu litrów wody. Koszt takiej operacji to kilkanaście groszy.
Jeśli problem nie powstał w instalacji wewnętrznej, należy uzyskać informacje o jego rodzaju (czy chodzi o barwę, zapach czy smak wody) oraz informacje o czasie jego występowania. Po uzyskaniu tych danych prosimy o kontakt pod całodobowym numerem pogotowia wodno-kanalizacyjnego 994 i podanie uzyskanych informacji wraz z danymi kontaktowymi i adresem z miejscem zdarzenia.

Pracownik pogotowia poinformuje Cię o dalszych krokach.