994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Widzisz wyciek? Awarię? Zgłoś to!

Wykrycie i usunięcie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej w terenie miejskim w dużym stopniu zależy od czujności samych mieszkańców. Sieć jest zbyt rozległa, skomplikowana i dobrze ukryta, by wszystkie jej uszkodzenia mogły wykryć najdoskonalsze nawet systemy monitoringu.

Zgłoszenia o awariach, czy podejrzeniach awarii najlepiej kierować pod numer telefonu naszego pogotowia wodno-kanalizacyjnego 994 – wówczas reakcja jest najszybsza. Dzwoniąc należy przede wszystkim dokładnie określić miejsce zdarzenia – najlepiej podając nazwę ulicy i najbliżej znajdujący się numer budynku. Jeżeli w pobliżu nie ma budynku, należy podać nazwę ulicy i jakiś pobliski obiekt charakterystyczny, np. „przy myjniach”, „przy trzecim drzewie”. Warto podać też swoje dane i numer telefonu kontaktowego.

Od dyżurnego dyspozytora naszego Pogotowia można także uzyskać informacje dotyczące:

  • sposobu i planowanego terminu usunięcia awarii,
  • rejonów o czasowym braku ciśnienia w sieci wodociągowej,
  • zastępczych punktów poboru wody,
  • możliwości korzystania z beczkowozu z wodą pitną na czas usuwania awarii.

Na co warto zwracać uwagę?
Łatwo zauważyć nagłą awarię z dużym wypływem wody. Trudniej taką o charakterze stopniowym – z niewielkim wypływem wody w początkowej fazie, zlokalizowaną gdzieś pod ziemią. Dlatego warto zwracać uwagę na ich charakterystyczne objawy. Należą do nich zauważalne zniszczenia jezdni, czy chodników tzw. zapadnięcia. Innym objawem jest występowanie kałuż albo mokrych plam na jezdni lub „jeziorek” w terenie zielonym w czasie suchych, słonecznych dni, gdy nie można ich powiązać z żadnymi opadami atmosferycznymi. To samo dotyczy zalewania piwnic i garaży budynków – jeżeli zjawisko występuje również w bezopadowe dni, wówczas można przypuszczać, że w pobliżu występuje awaria sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Jeśli natomiast widzisz pękniętą rurę, cieknącą lub płynącą wodę w budynku, w którym mieszkasz - natychmiast skontaktuj się z administratorem. To w jego gestii jest naprawa instalacji wewnętrznych. Za tak powstałe ubytki wody płacą niestety wszyscy lokatorzy.

Co robi ZWIK?
Dyżurny dyspozytor Pogotowia na podstawie uzyskanych informacji wyśle na podany adres brygadę techniczną. Pierwszą czynnością jest wyłączenie uszkodzonego rurociągu oraz sprawdzenie czy do odbiorców można doprowadzić wodę inną drogą. Jeśli nie ma takiej możliwości, wówczas woda dostarczana jest beczkowozem. Jednak lokalizacja wycieku nie zawsze jest sprawą prostą. Do wykrywania awarii służą specjalne urządzenia do poszukiwania wycieków. Przyrządy te mogą analizować szumy – dźwięki, które wydaje płynąca woda, powstające na rurociągach stalowych lub żeliwnych. Niestety w dzień, przy hałasie ruchu ulicznego jest to utrudnione, dlatego nasłuchy najlepiej prowadzi się w godzinach nocnych. Pomiarów nie wykona się też w przypadku rurociągów wykonanych z tworzyw sztucznych, gdyż skutecznie tłumią one powstające przy wypływie wody szumy.

Po zlokalizowaniu awarii i dokonaniu wstępnych oględzin odpowiednia ekipa określi jej przyczynę i rozmiar. Dopiero na podstawie tych danych zostaną podjęte decyzje o niezwłocznym usunięciu wycieku wody lub ścieków przez dedykowane do takich prac zespoły.