994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Słabe ciśnienie lub brak wody

Odkręcasz kran, a woda ciurka jakby chciała, a nie mogła? Albo w ogóle jej nie ma? Jeśli jesteś mieszkańcem wyższych pięter bloku mieszkaniowego, to skontaktuj się najpierw ze swoim administratorem, gdyż istnieje obawa, że uszkodzeniu uległ hydrofor, który stanowi część instalacji wewnętrznej i odpowiada za dostarczanie wody na wyższe piętra wieżowców.

W innym przypadku te objawy są najczęściej związane z awarią sieci wodociągowej. W takiej sytuacji najlepiej sprawdzić mapę aktualnych wyłączeń lub skontaktować się z pogotowiem wodno-kanalizacyjnym (994) i zasięgnąć wszystkich potrzebnych informacji. Czas usunięcia awarii zależy m.in. od tego, czy udało się zlokalizować źródło wycieku, które często znajduje się w miejscach trudno dostępnych, np. pod ruchliwą ulicą. 

We wszelkich sytuacjach niedoboru wody mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z następujących punktów zastępczego poboru wody:
- ul. Boryny 63 - portiernia ZPW „Pomorzany”
- ul. Przygodna 1 - kran na zewnątrz budynku ZPW „Świerczewo”,
- ul. Międzyparkowa 1 - dyżurka ZPW „Arkonka”,
- ul. Biwakowa 60 - dyżurka ZPW „Skolwin”,
- ul. Wodociągowa 5 - kran na zewnątrz budynku ZPW „Pilchowo”,
- ul. Zwierzyniecka - dyżurka PW „Kijewo”,
- ul. Lechicka - dyżurka PW „Lechicka” .


Dlaczego w ogóle dochodzi do awarii?

Awarie to wypadki losowe, których nie da się ani przewidzieć, ani im zapobiec. Związane jest to z różnorodnością ich przyczyn, do których mogą należeć pojedynczo lub łącznie:

  • Zmęczenie materiału – spowodowane ciągłymi zmianami ciśnienia wody w rurach, które zależy od zapotrzebowania i jest różne w różnych porach dnia, tygodnia, miesiąca czy nawet roku.
  • Obciążenia i naprężenia - wywołane ruchem dużych pojazdów, czy zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi (np. mróz i odwilż), które działają na ułożone pod ziemią rury.
  • Nadmierne ciśnienie - ze względu na ukształtowanie terenu i duże różnice wysokości między ujęciami wody a odbiorcami, powodujące tam - zwłaszcza na połączeniach - wyższe ciśnienie niż w innych miejscach sieci i tym samym większe prawdopodobieństwo utraty szczelności.
  • Uderzenia hydrauliczne – powstające na skutek nagłej zmiany prędkości przepływu wody mogą tak silnie zadziałać na wewnętrzne ścianki rury oraz jej połączeń, że doprowadzą do pęknięcia.
  • Wiek rurociągów – skutkuje pogorszeniem warunków przepływu wody oraz zmniejszenie odporności na uszkodzenia.
  • Wady materiałowe - mogące powstać w procesie produkcji lub podczas transportu, czy nieprawidłowego składowania i magazynowania potrafią ujawnić się dopiero po pewnym czasie użytkowania sieci.

Co robi ZWIK?
Większa część systemu naszych rurociągów zbudowana jest w tzw. układzie pierścieniowym pozwalającym na doprowadzenie wody do jednego miejsca z dwóch kierunków. Tym samym na czas usunięcia awarii wyłączamy wodę jedynie odbiorcom podłączonym bezpośrednio do uszkodzonego odcinka sieci, podstawiając tam jednocześnie beczkowóz. Pozostałym doprowadzamy wodę z innego rurociągu. Co prawda podawana tak woda może mieć niższe ciśnienie, co staje się odczuwalne szczególnie u odbiorców z wyższych pięter, jednak dzieje się tak tylko na czas naprawy. Możliwe jest też chwilowe pogorszenie jakości dostarczanej wody ze względu na zerwane osady w rurach.