994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Mętna, brudna woda w kranie

Czasami zdarza się, że woda wypływająca z naszego kranu straciła swoją przejrzystość. Czy to może oznaczać, że ZWiK przestał produkować czystą i zdrową wodę? Bynajmniej. Oto najczęstsze problemy i ich przyczyny:

Zabarwienie mleczne. Szczególnie widoczne przy napełnianiu szklanki silnym strumieniem wody z kranu. Najczęściej utożsamiane z obecnością w niej chloru. Zupełnie mylnie. Chlor w postaci dwutlenku dodawany jest co prawda do wody, jednak w ilościach praktycznie niewyczuwalnych, regulowanych odpowiednimi przepisami prawa. Przyczyną tego zabarwienia jest powietrze, które miesza się z wodą przy mocnym odkręceniu kranu. Jest to zjawisko zupełnie naturalne i nieszkodliwe. Zresztą wystarczy odstawić szklankę na kilka chwil, a woda zrobi się całkowicie przejrzysta.

Zabarwienie żółto-rude. Zwykle towarzyszy mu metaliczny posmak lub zapach. Jego przyczyną jest nadmiar osadu z rur, który przedostał się do wody w wyniku gwałtownej zmiany intensywności jej przepływu. Takie zdarzenia mają miejsce najczęściej w wyniku awarii sieci wodociągowej – i to zarówno w momencie jej powstania jak i po jej zakończeniu. W przypadku wyłączenia odcinka jednego rurociągu, staramy się skierować wodę do odbiorcy innym przewodem. Niestety wówczas płynie ona w przeciwnym niż zazwyczaj kierunku, co często powoduje zerwanie nagromadzonych w rurze osadów. Ponowne uruchomienie naprawionego rurociągu po zakończeniu awarii również powoduje zerwanie osadów. Podobny efekt może powstać, np. po puszczeniu silnego strumienia wody z nie używanej długo instalacji w budynku.

Co można zrobić? Jeśli woda w kranie jest brudna, to najpierw należy zlokalizować miejsce jej zanieczyszczenia. Zacznij od swojego budynku. Może któryś z sąsiadów zakręcił wodę w całym pionie, żeby bezpiecznie wykonać u siebie jakieś prace hydrauliczne? Jeśli tak, to po zakończeniu prac najlepiej jest spuścić te kilkanaście litrów wody, odkręcając najpierw sitko lub perlator w kranie, by nie zatrzymał się na nim spływający osad. Koszt wody zużytej podczas takiej operacji to kilkadziesiąt groszy.
Być może jednak chodzi o poważniejszą awarię. Wtedy należy zapytać swojego administratora, czy w pobliżu budynku nie są prowadzone jakieś prace na instalacji wodociągowej. Jeśli administracja nie będzie miała takich informacji, należy zajrzeń na naszą mapę aktualnych wyłączeń lub zadzwonić na numer pogotowia wodno-kanalizacyjnego (994) i zgłosić im problem. Jeśli przyczyną będą prace prowadzone przez ZWIK - otrzymają Państwo informacje o terminie planowanego ich zakończenia.

Co robi ZWIK? Zjawiska powstania korozji i osadów nie można uniknąć, dlatego nasze rurociągi są systematycznie płukane, według ustalonego harmonogramu. Po usunięciu awarii, zanim naprawiony rurociąg zostanie ponownie uruchomiony, jest intensywnie przepłukany, aby jak najmniej osadów trafiło do kranów. Reagujemy również na rejestrowane przez pogotowie wodno-kanalizacyjne zgłoszenia od mieszkańców, w wyniku których przepłukujemy dodatkowo zgłaszane odcinki sieci. Płukanie rurociągu odbywa się za pomocą hydrantów zamontowanych na sieci wodociągowej.

Co to za osady? Aby woda była zdatna do picia musi zawierać określone ilości minerałów i związków chemicznych. Dlatego jej przesyłanie rurociągami powoduje tworzenie naturalnych osadów, czyli ich tzw. zarastanie. Możemy wyróżnić dwa rodzaje takich osadów: mineralne i korozyjne.

Osady mineralne, czyli rozpuszczone minerały, znane jako sole twardości zawiera każda woda. Mogą one mieć korzystny wpływ na zdrowie (np. wapń i magnez), ale mogą również odkładać się w rurociągach w postaci kamienia.

Osady korozyjne powstają głównie w postaci narostów tlenku żelaza – to one oderwane od podłoża zabarwiają na kolor żółty lub rudy wodę w kranie. Nieakceptowaną przez konsumentów barwę wody powodują najczęściej jony metali żelaza i manganu, które wytracając się - zwiększają jej mętność. Ich występowanie w pewnym stężeniu jest naturalne i dotyczy nie tylko wody z kranu. Przy dużym stężeniu żelazo i mangan powoduje przebarwienie urządzeń sanitarnych i tkanin pranych w wodzie oraz nadaje napojom niepożądany smak.