994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Prawidłowy montaż wodomierza

Wodomierze, jak większość urządzeń, do prawidłowego działania potrzebują odpowiednich warunków. Jednym z najważniejszych jest sposób montażu. Wodomierz powinien być zainstalowany w taki sposób, by w warunkach normalnego użytkowania był całkowicie wypełniony wodą. Należy wyeliminować możliwość dostania się powietrza do wodomierza, powodującą jego uszkodzenie lub zmianę jego dokładności.

Niedopuszczalne jest również instalowanie wodomierza w wysokim punkcie instalacji, co również mogłoby prowadzić do zbierania się w nim powietrza. Montując wodomierz, należy tak wykonać instalację, aby uniemożliwić pobór wody przed wodomierzem, w tym właśnie celu należy plombować przyłącze rurociągu do wodomierza. Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza musi być zgodny z kierunkiem przepływu wody przez wodomierz. Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być wykonane w jednej osi jako odcinki proste. Wreszcie wodomierz powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem wynikającym z warunków atmosferycznych takich jak silne nasłonecznienie, zamarzanie w zimie czy będących efektem drgań i naprężeń występujących w instalacji.

Najpopularniejsze modele wodomierzy mieszkaniowych powinny być ustawione w poziomie, liczydłem do góry, z zachowaniem min. 10 cm prostego odcinka rury z obu stron urządzenia. Jeśli masz obawy co do prawidłowości zamontowania wodomierza - skontaktuj się z naszymi specjalistami pod numerami telefonów 91 460 33 75..76 i 81. Pytania można kierować też na adres e-mail: wodomierze@zwikszczecin.pl.