994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Reklamacja wskazań wodomierza

W przypadku jeśli Odbiorca nie zgadza się ze wskazaniami wodomierza może wystąpić z wnioskiem o jego sprawdzenie.

Odbiorca składa pisemny wniosek o sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza - zlecenie ekspertyzy wodomierza.

UWAGA!

W przypadku prawidłowego działania wodomierza (głównego) będącego własnością ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z wykonaniem ekspertyzy wodomierza zgodnie z obowiązującym w ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie cennikiem usług. Koszty usługi ekspertyzy wodomierza dodatkowego, będącego własnością klienta, ponosi każdorazowo klient bez względu na wynik ekspertyzy.

Zasady i tryb przyjmowania, rejestrowania oraz rozpatrywania reklamacji zostały zawarte w poniższym Regulaminie.

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji