994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Numery kont bez zmian

09. 07. 2024

ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie informuje swoich Klientów, że nie dokonał zmian numerów rachunków bankowych.

Obecnie posiadamy rachunki bankowe w bankach PKO BP S.A. oraz PeKaO S.A.

Numer konta bankowego, widniejący na fakturze Vat, można każdorazowo sprawdzić w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT wpisując numer rachunku bankowego z faktury.

Po wpisaniu numeru konta musi być potwierdzenie, że podmiot pod firmą: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ figuruje w rejestrze Vat.

Podajemy link ułatwiający weryfikację: Wykaz podatników VAT - wyszukiwarka (podatki.gov.pl)