994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Odpowiedzialność społeczna

Powiązane informacje

Materiały do pobrania

Edukacja

Nasza firma współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinie w ramach organizowanych staży zawodowych oraz ze wszystkimi szkołami średnimi i uczelniami w zakresie praktyk zawodowych. Poprzez umożliwienie odbycia staży i praktyk młodzi ludzie rozpoczynający swoją karierę zawodową zdobywają nowe doświadczenia, które mogą wykorzystać w późniejszej pracy.

O złożoności pracy naszej firmy można przekonać się również biorąc udział w wycieczce po udostępnianych do zwiedzania obiektach.

Należą do nich:

  • Mini muzeum, w którym gromadzimy artefakty związane z historią szczecińskich wodociągów,
  • Zakłady produkcji wody Miedwie i Pilchowo, w ktorych można zapoznać się z technologią uzdatniania do picia wody powierzchniowej i głębinowej,
  • Oczyszczalnie ścieków „Pomorzany” i „Zdroje”, gdzie można przekonać się jak funkcjonują najnowocześniejsze tego typu obiekty w Europie i w jaki sposób osiągają rygorystyczne parametry.

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje współpracy ze strony szkół podstawowych, średnich i wyższych. Oferujemy pomoc w organizacji lekcji pokazowych czy konkursów tematycznych. Chcemy propagować zdobywaną przez nas przez lata wiedzę i doświadczenie związane z obiegiem wody w mieście.