994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Odpowiedzialność społeczna

Materiały do pobrania

Współpraca lokalna

Jesteśmy związani ze Szczecinem. W tym trywialnym na pozór stwierdzeniu kryje się nie tylko fakt, że tutaj zlokalizowana jest nasza infrastruktura i większość naszej działalności. Chodzi nie tylko o to, że tu mieszka i działa większość naszych pracowników i klientów. Nie tylko o historyczne dziedzictwo systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta przejęte przez naszą spółkę.

Chodzi o to, że zależy nam na rozwoju tego miasta, na powodzeniu jego mieszkańców, na podnoszeniu jakości życia w Szczecinie. Dlatego angażujemy się w tak wiele przedsięwzięć, które przynoszą korzyści przede wszystkim samym mieszkańcom. Każdą propozycję współpracy, która do nas trafia rozpatrujemy indywidualnie. Są jednak pewne ogólne kryteria, którymi kieruje się Zarząd podejmując decyzję o ewentualnej współpracy.

Należą do nich:

  • Koszty wsparcia przekładające się na intensywność promocji ZWiK jako realizatora inwestycji ekologicznych, podnoszących poziom życia mieszkańców miasta i regionu.
  • Masowość udziału mieszkańców miasta i regionu, a w przypadku największych wydarzeń, jak Dni Morza Sail Szczecin czy Finał Regat The Tall Ships Races, także turystów zagranicznych.
  • Tematyka ekologiczna i prospołeczna imprezy.
  • Tematyka kulturalna i walory edukacyjne imprezy.
  • Tematyka wspierania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia w zgodzie ze środowiskiem i ekologią.
  • Zbieżność czasu i miejsca organizowania imprezy o charakterze lokalnym z realizacją inwestycji wodno–kanalizacyjnych.
  • Znaczenie wydarzeń dla wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży, szczególnie w obszarze sportu, jak i wiedzy z zakresu ekologii.