994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Adaptacja do zmian klimatu miasta Szczecina

Reagujemy na zmiany klimatu

ZWiK realizuje projekt „Adaptacja do zmian klimatu miasta Szczecina”. Spółka podpisała umowę w tej sprawie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie.

Celem projektu jest adaptacja szczecińskiego systemu wodociągowego do postępujących zmian klimatu, poprzez poprawę jakości i bezpieczeństwa dostaw wody do picia. Pozostałe, równie ważne cele tego zamierzenia to m.in. podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów wodociągowych, budowa i modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych, przyłączenie do sieci terenów nieobjętych do tej pory infrastrukturą wodociągową.

Rzeczowymi efektami realizacji programu będą: unowocześnienia stacji uzdatniania wody na potrzeby komunalne, budowa i modernizacja sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 11,2 km i uzyskanie docelowej wydajności modernizowanych, komunalnych stacji uzdatniania wody na poziomie 3200 m3/h.

Główne zadania, które już trwają, będą wykonane lub zostały ukończone w ramach programu to budowa nowych albo przebudowa istniejących sieci wodociągowych. Tego typu prace obejmą m.in. ulice: Batalionów Chłopskich, Piechoty, Jaśminową, Młodzieży Polskiej, Walecznych, Kopernika, Śląską, Jana z Kolna, Piotra Skargi. Poważnym zadaniem jest też budowa spinki wodociągowej z Załomia do Wielgowo o długości ponad 6 km a także modernizacja instalacji ozonowania w Zakładzie Produkcji Wody „Miedwie”.

Umowę z NFOŚiGW o dofinansowanie w formie pożyczki Projektu „Adaptacja do zmian klimatu miasta Szczecina” podpisano w dniu 08.06.2021 r.

Całkowity koszt Przedsięwzięcia:
21 323 342,00 zł

Wysokość pożyczki:
15 009 831,00 zł

Program priorytetowy nr 5.4 „Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska”.

Kontrakt
I: „Budowa spinki wodociągowej Załom-Wielgowo”

Budowa wodociągu o długości 6097 m spinającego os. Wielgowo i Załom wraz z niezbędnym uzbrojeniem i przełączeniami.

Zadanie zakończone.

Kontrakt
II: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kopernika”

Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej rozbiorczej na długości 606 m wraz z wymianą przyłączy do granicy działek oraz przyłączeniem istniejących wodociągów z krzyżujących się ulic.

Zadanie zakończone.

Kontrakt
III: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Batalionów Chłopskich (od ul. Sanatoryjnej do ul. Walecznych)

Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej rozbiorczej na długości 345 m wraz z wymianą przyłączy oraz przełączeniem istniejących wodociągów z krzyżujących się ulic.

Zadanie zakończone.

Kontrakt
IV: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piechoty, Jaśminowej, Młodzieży Polskiej, Walecznych

Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej rozbiorczej na długości 1855 m wraz z wymianą przyłączy oraz przełączeniem istniejących wodociągów z krzyżujących się ulic.

Zadanie w trakcie realizacji.

Kontrakt
V: Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Śląskiej

Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej rozbiorczej na długości 364 m wraz z wymianą przyłączy oraz przełączeniem istniejących wodociągów z krzyżujących się ulic

Zadanie zakończone.

Kontrakt
VI: Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piotra Skargi

Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej rozbiorczej na długości 1236 m wraz z wymianą przyłączy oraz przełączeniem istniejących wodociągów z krzyżujących się ulic

Zadanie w trakcie realizacji.

Kontrakt
VII: Modernizacja instalacji ozonowania ZPW Miedwie

Demontaż istniejącej instalacji do ozonowania wody surowej oraz dostawa i montaż nowej instalacji wraz z jej uruchomieniem.

Zadanie zakończone.

Kontrakt
VIII: Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jana z Kolna w Szczecinie

Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej rozbiorczej na długości 666 m wraz z wymianą przyłączy oraz przełączeniem istniejących wodociągów z krzyżujących się ulic.

Zadanie zakończone.

ETAPII

Umowę podpisana w dniu 15.11.2021 r. o dofinansowanie w formie pożyczki Projektu „Adaptacja do zmian klimatu miasta Szczecina - etap II”.

Całkowity koszt Przedsięwzięcia:
21 737 790,00 zł

Wysokość pożyczki: 17 673 000,00

Program priorytetowy nr 5.4 „Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska”.


Kontrakt
I: Modernizacja magistrali wodociągowej “Miedwianka” - etap IV i V

Zadanie jest realizowane w pięciu etapach. W zakres Projektu „Adaptacja do zmian klimatu miasta Szczecina - etap II” wchodzi etap 4: odcinek o długości 476 m od ul. Grabowej do pompowni wody “Zdroje” oraz etap 5: odcinek o długości 826 m od pompowi wody Zdroje do ul. Autostrada Poznańska (wiadukt).

Zadanie polega na wykonaniu modernizacji magistrali “Miedwianki” transportującej wodę z jeziora Miedwie.

Kontrakt
II: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Przelotowej

Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej od ul. Jasnej do ul. Kostki Napierskiego na długości 799 m.

Zadanie zakończone.