994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Adaptacja do zmian klimatu miasta Szczecina

Reagujemy na zmiany klimatu

ZWiK realizuje projekt „Adaptacja do zmian klimatu miasta Szczecina”. Spółka podpisała umowę w tej sprawie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie.

Celem projektu jest adaptacja szczecińskiego systemu wodociągowego do postępujących zmian klimatu, poprzez poprawę jakości i bezpieczeństwa dostaw wody do picia. Pozostałe, równie ważne cele tego zamierzenia to m.in. podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów wodociągowych, budowa i modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych, przyłączenie do sieci terenów nieobjętych do tej pory infrastrukturą wodociągową.

Rzeczowymi efektami realizacji programu będą: unowocześnienia stacji uzdatniania wody na potrzeby komunalne, budowa i modernizacja sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 11,2 km i uzyskanie docelowej wydajności modernizowanych, komunalnych stacji uzdatniania wody na poziomie 3200 m3/h.

Główne zadania, które już trwają, będą wykonane lub zostały ukończone w ramach programu to budowa nowych albo przebudowa istniejących sieci wodociągowych. Tego typu prace obejmą m.in. ulice: Batalionów Chłopskich, Piechoty, Jaśminową, Młodzieży Polskiej, Walecznych, Kopernika, Śląską, Jana z Kolna, Piotra Skargi. Poważnym zadaniem jest też budowa spinki wodociągowej z Załomia do Wielgowo o długości ponad 6 km a także modernizacja instalacji ozonowania w Zakładzie Produkcji Wody „Miedwie”.

Umowę z NFOŚiGW o dofinansowanie w formie pożyczki Projektu „Adaptacja do zmian klimatu miasta Szczecina” podpisano w dniu 08.06.2021 r.

Całkowity koszt Przedsięwzięcia: 21 323 342,00 zł

Wysokość pożyczki: 15 009 831,00 zł

Program priorytetowy nr 5.4 „Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska”.

Kontrakt
I: „Budowa spinki wodociągowej Załom-Wielgowo”

Budowa wodociągu o długości 6097 m spinającego os. Wielgowo i Załom wraz z niezbędnym uzbrojeniem i przełączeniami.

Zadanie zakończone.

Kontrakt
II: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kopernika”

Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej rozbiorczej na długości 606 m wraz z wymianą przyłączy do granicy działek oraz przyłączeniem istniejących wodociągów z krzyżujących się ulic.

Zadanie zakończone.

Kontrakt
III: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Batalionów Chłopskich (od ul. Sanatoryjnej do ul. Walecznych)

Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej rozbiorczej na długości 345 m wraz z wymianą przyłączy oraz przełączeniem istniejących wodociągów z krzyżujących się ulic.

Zadanie zakończone.

Kontrakt
IV: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piechoty, Jaśminowej, Młodzieży Polskiej, Walecznych

Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej rozbiorczej na długości 1855 m wraz z wymianą przyłączy oraz przełączeniem istniejących wodociągów z krzyżujących się ulic.

Zadanie w trakcie realizacji.

Kontrakt
V: Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Śląskiej

Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej rozbiorczej na długości 364 m wraz z wymianą przyłączy oraz przełączeniem istniejących wodociągów z krzyżujących się ulic

Zadanie zakończone.

Kontrakt
VI: Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piotra Skargi

Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej rozbiorczej na długości 1236 m wraz z wymianą przyłączy oraz przełączeniem istniejących wodociągów z krzyżujących się ulic

Zadanie w trakcie realizacji.

Kontrakt
VII: Modernizacja instalacji ozonowania ZPW Miedwie

Demontaż istniejącej instalacji do ozonowania wody surowej oraz dostawa i montaż nowej instalacji wraz z jej uruchomieniem.

Zadanie zakończone.

Kontrakt
VIII: Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jana z Kolna w Szczecinie

Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej rozbiorczej na długości 666 m wraz z wymianą przyłączy oraz przełączeniem istniejących wodociągów z krzyżujących się ulic.

Zadanie zakończone.

ETAP II

Umowę podpisana w dniu 15.11.2021 r. o dofinansowanie w formie pożyczki Projektu „Adaptacja do zmian klimatu miasta Szczecina - etap II”.

Całkowity koszt Przedsięwzięcia: 21 737 790,00 zł

Wysokość pożyczki: 17 673 000,00

Program priorytetowy nr 5.4 „Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska”.


Kontrakt
I: Modernizacja magistrali wodociągowej “Miedwianka” - etap IV i V

Zadanie jest realizowane w pięciu etapach. W zakres Projektu „Adaptacja do zmian klimatu miasta Szczecina - etap II” wchodzi etap 4: odcinek o długości 476 m od ul. Grabowej do pompowni wody “Zdroje” oraz etap 5: odcinek o długości 826 m od pompowi wody Zdroje do ul. Autostrada Poznańska (wiadukt).

Zadanie polega na wykonaniu modernizacji magistrali “Miedwianki” transportującej wodę z jeziora Miedwie.

Kontrakt
II: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Przelotowej

Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej od ul. Jasnej do ul. Kostki Napierskiego na długości 799 m.

Zadanie zakończone.


ETAP III

Umowa podpisana w dniu 08.08.2022 r. o dofinansowanie w formie pożyczki Przedsięwzięcia: „Adaptacja do zmian klimatu miasta Szczecina - etap III”.

Całkowity koszt Przedsięwzięcia: 7 365 732,00 zł

Wysokość pożyczki: 5 443 963,00 zł

Program priorytetowy nr 5.4 „Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska”.

Kontrakt
I:
Modernizacja instalacji ozonowania ZPW Miedwie - etap II

Zakres: modernizacja instalacji ozonowania wstępnego w budynku koagulacji–kontynuacja.

Zadanie zakończone i odebrane zgodnie z umową nr 40/GZ/2021 z dnia 16.12.2021 r.

Wykonawca: Sławomir Maćkowiak prowadzący działalność pod nazwą Violet Serwis Sławomir Maćkowiak, ul. Dworcowa 41, 64-530 Kaźmierz.

Kontrakt
II:
Przebudowa sieci wodociągowej AC ZPW Miedwie-Żelewo

Zakres: Przebudowa sieci wodociągowej o długości ok. 1,9 km.

Wykonawca: Tadeusz Błaszczyk prowadzący działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Tadeusz Błaszczyk, Kicko 41, 73-112 Stara Dąbrowa

Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową nr 70/GZ/2021 z dnia 21.03.2022 r.

Termin zakończenia zadania: II kwartał 2023 r.

Kontrakt
III:
Przebudowa sieci wodociągowej o średnicy 150 mm w ul. Hangarowej

Zakres: przebudowa wodociągu rozbiorczego o długości ok. 0,9 km.

Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową nr 67/GZ/2021 z dnia 27.01.2022 r.

Wykonawca: AG System Sp. z o.o., ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków

Termin zakończenia zadania: IV kwartał 2022 r.

Kontrakt
IV:
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ustowskiej, Bluszczowej, Stromej i Wysokiej

Zadanie zakończone i odebrane zgodnie z umową nr 01/10/2020 z dnia 13.10.2020 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 28.12.2021 r.

Wykonawca: Zakład Inżynieryjno-Budowlany NIEDOŚPIAŁ Sp. Komandytowa, ul. Sosnowa 6a, 71-468 Szczecin.

Zrealizowano przebudowę sieci wodociągowej w ul. Ustowskiej, Bluszczowej, Stromej i Wysokiej o łącznej długości ok. 1,6 km oraz wymieniono przyłącza.