994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Umowa na fotowoltaikę w Pilchowie

Podpisana została umowa na dofinansowanie farmy fotowoltaicznej, która powstanie na terenie Zakładu Produkcji Wody w Pilchowie. Zakończenie inwestycji przewidziano na drugą połowę 2017 r.

Podpisanie umowy miało miejsce w trakcie ogólnopolskiej konferencji „Finansowanie zadań proekologicznych w województwie zachodniopomorskim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 WZ oraz środków krajowych”. Wydarzenie, które odbyło się w Zamku Książąt Pomorskich zorganizował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Farma fotowoltaiczna, która powstanie w Pilchowie będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej przekazanych przez WFOŚiGW w Szczecinie. Ze strony Funduszu umowę podpisał Jacek Chrzanowski, Prezes Zarządu. ZWiK reprezentowali Waldemar Gill, Prezes Zarządu oraz Ryszard Wójcik, Członek Zarządu.

Całkowity koszt inwestycji ZWiK oszacował na nieco ponad 3,1 mln zł. Wysokość przyznanego dofinansowania wyniesie 2,1 mln zł. Na terenie ujęcia wody w Pilchowie powstanie farma o mocy 0,5 MW, która zajmie powierzchnię ok. 1 ha. Wytworzona energia elektryczna przeznaczona będzie w całości na potrzeby zakładu produkcji wody.

Wykonawcę farmy ZWiK wyłoni w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Spółka zakłada, że proces projektowania i realizacji farmy powinien zakończyć się jesienią 2017 r.

Budowa kolejnej, trzeciej już farmy fotowoltaicznej pozwoli spółce uzyskać oszczędności z tytułu opłat za energię elektryczną. ZWiK od wielu lat stara się ograniczać koszty z tego tytułu. W latach 2014-2015 firma zrealizowała dwie inwestycje z zakresu fotowoltaiki o łącznej mocy 1,95 MW. Oprócz urządzeń fotowoltaicznych prąd produkowany jest także z biogazu powstającego w procesie oczyszczania ścieków. Obecnie ok. 17 proc. zużywanej przez Spółkę energii pochodzi z własnych źródeł.

Pilchowo (status projektu) – zakończono
Wykonawca:  HYMON ENERGY Sp. z o.o., ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów
Termin podpisania umowy: 25.07.2017
Wartość umowna netto: 2 099 301,20 zł
Umowny termin zakończenia: 08.04.2018