994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

ZWiK przystąpił do międzynarodowego projektu EMPEREST

Szczecin stawia na ekologię na wielu płaszczyznach. Z jednej strony inwestując w infrastrukturę, którą posiadają poszczególne jednostki, z drugiej chętnie włączając się w programy mające długofalowy wpływ na środowisko i jego ochronę. ZWiK przystąpił do międzynarodowego projektu EMPEREST, którego celem jest skuteczniejsza eliminacja ze ścieków komunalnych zanieczyszczeń syntetycznych w tym związków typu PFAS.

Obecnie podczas procesu oczyszczania ścieków badamy 5 kluczowych, niebezpiecznych dla środowiska związków. Chodzi przecież o to, żeby woda, którą oddajemy była jak najczystsza! W planie jest jednak badanie kolejnych elementów i jeszcze większa ochrona naszej planety. ZWiK przystąpił do ważnego projektu, którego celem jest ocena możliwości renaturalizacji ścieków odprowadzanych do środowiska poprzez zastosowanie dodatkowego tzw. trzeciego stopnia oczyszczania do eliminacji trwałych zanieczyszczeń organicznych, w tym związków PFAS. W projekcie chcemy zbadać w jakim stopniu ścieki dopływające i odpływające z oczyszczalni są zanieczyszczone związkami PFAS oraz jakie są możliwości ograniczenia ich emisji do środowiska.

Co to są związki PFAS? Związki per- i polifluoroalkilowe (PFAS) obejmują kilka tysięcy związków chemicznych. Są masowo wykorzystywane w przemyśle. Cześć z tych substancji nadaje tworzywom sztucznym właściwości hydro- i oleofobowe. Stosuje się je przy produkcji wielu rzeczy codziennego użytku, takich jak wyroby teflonowe, nieprzywierające powłoki naczyń kuchennych, wodoodporne tekstylia, odporne na tłuszcz opakowania żywności, płyny do mycia podłóg czy też piany gaśnicze. Z biegiem czasu związki te gromadzą się w organizmie człowieka oraz w środowisku. Są znane jako „wieczne chemikalia”, ponieważ wyjątkowo trwale utrzymują się w naszym środowisku i ciele. Mogą doprowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak uszkodzenie wątroby, choroby tarczycy, otyłość, problemy z płodnością i nowotwory.

Jak będziemy działać? Będzie to nie tylko wymiana doświadczeń i podniesienie kompetencji pracowników, ale także realne badania dzięki specjalnej stacji mobilnej. Udział w projekcie przyczyni się do rozwoju zawodowego dzięki uczestnictwu w konferencjach, spotkaniach technicznych oraz warsztatach szkoleniowych. Ponadto będziemy testować wybudowaną przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną (GIWK) mobilną stację pilotażową do badań efektywności usuwania trwałych zanieczyszczeń organicznych ze ścieków. Instalacja badawcza będzie składać się m.in. z systemu ozonowania, filtracji na węglu aktywnym oraz dezynfekcji UV. Wyniki testów pilotażowych zostaną poddane analizom oraz będą wykorzystane do opracowania wytycznych technicznych dla systemów usuwania mikrozanieczyszczeń ze ścieków oraz przyszłych niezbędnych inwestycji.

Podmioty realizujące projekt

Partnerem wiodącym (liderem) jest Union of the Baltic Cities Sustainable Cities Commission (Związek Miast Bałtyckich Komisja Zrównoważonych Miast) z Turku, Finlandia.
W skład konsorcjum Projektu wchodzi 14 partnerów z krajów skupionych wokół Morza Bałtyckiego, tj. z Polski, Niemiec, Finlandii, Estonii, Litwy i Łotwy.

Okres wdrażania: 01.01.2023 - 31.12.2025
Całkowity budżet projektu: 5 432 044 euro
Dofinansowanie ze środków UE (INTERREG BSR): 80%
Wkład własny: 20%

strona projektu
https://interreg-baltic.eu/project/emperest/