994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w POIŚ 2014-2020

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencalnych nieprawidłowości lub naduzyć w wykorzystywaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastuktura i Środowisko.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail:

naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej instytucji Zarządzającej.