994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Kolejne dofinansowania dla farm fotowoltaicznych

28. 11. 2014

W dniu 28.11. 2014. w siedzibie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Golisza 10, podpisano umowy na dofinansowanie projektów budowy naszych nowych źródeł energii odnawialnej.

Chodzi o projekty o tytułach: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 1,45 MW– ZPW „Miedwie” i „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 0,5 MW – Pompownia P1”.

Projekty te dofinansowane zostaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 4 „Infrastruktura ochrony środowiska”, Działanie 4.1, „Energia odnawialna i zarządzanie energią”.

Umowę podpisali: Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentujący Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego, oraz Beniamin Chochulski – Prezes Zarządu Dyrektor Generalny, reprezentujący Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, która jest Beneficjentem dofinansowania.

Całkowite wydatki na realizację tych projektów wynoszą 11,363 mln zł, natomiast Beneficjent otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3,613 mln zł. Dodatkowo dla tej inwestycji uzyskaliśmy dotację w wysokości 1,385 mln zł z WFOŚ i GW.

W połowie br., ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie podpisała umowy z wykonawcami dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,95 MW tj. instalacji, dzięki której pozyskiwana będzie tzw. „zielona energia”. Wykonawca farmy „Miedwie” otrzymał pozwolenie na budowę i odebrał plac budowy. Prace trwają, obejmują projektowanie, budowę, dostawę, montaż oraz przyłączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego farm fotowoltaicznych wraz z ich uruchomieniem i uzyskaniem dokumentacji formalno-prawnej, wymaganej przez obowiązujące przepisy. Farmy fotowoltaiczne zostaną wybudowane na działkach będących własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, na terenie Zakładu Produkcji Wody MIEDWIE. Rozpoczęcie produkcji energii planowane jest w drugiej połowie 2015r. Jest to pierwsza i największa tego typu inwestycja w naszym regionie.