994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Jak wspieramy mieszkańców

Jako podmiot, organizacja czy przedsięwzięcie jesteśmy obecni w historii Szczecina już od ponad 150 lat. Uważamy się więc za coś więcej niż zakład komunalny, czy spółka miejska. Tak bardzo wrośliśmy w tkankę tego miasta, że nie wystarcza nam ograniczanie się do wypełniania naszych statutowych obowiązków. Czujemy się odpowiedzialni za wszechstronne wspieranie rozwoju Szczecina i jego mieszkańców, za aktywne działania na rzecz poprawy jakości naszego życia.

Dlatego od lat z wielkim zaangażowaniem wspieramy najróżniejsze szczecińskie inicjatywy i wydarzenia o charakterze ogólnomiejskim. Ważne miejsce w naszych działaniach zajmuje także kultura, której różnorodne przejawy wspomagamy.

Szczególnie bliskie są nam również zagadnienia związane z ekologią. Chętnie wspieramy wystawy florystyczne, targi roślin, konkursy związane z zielenią miejską oraz aktywność w takich miejscach jak szczecińska Różanka.

Nie zapominamy także o wydarzeniach dużej skali, które mieszkańcom Szczecina dają wiele radości, a naszemu miastu - intensywną promocję. Należą do nich Dni Morza i Tall Ships’ Races .

Dzielimy się również naszą wiedzą i doświadczeniem. Aktywnie udzielamy się przy prowadzeniu i organizacji lekcji poglądowych w szkołach czy oprowadzaniu wycieczek do najciekawszych miejsc w naszych zakładach. Propagujemy wiedzę ekologiczną podczas imprez, w których bierzemy udział i poprzez wspieranie szkolnych olimpiad i konkursów z tej dziedziny.

Wreszcie staramy się również przysłużyć Szczecinowi naszym wyposażeniem i umiejętnościami. Najbardziej widocznym tego przejawem jest nasza opieka nad tzw. berlinkami, czyli zabytkowymi pompami ulicznymi. Te często stuletnie obiekty wymagają renowacji, także ze względu na uszkodzenia dokonywane przez wandali. Dzięki naszym rzemieślnikom ich stan się stale poprawia, przykładowo w 2018 roku wyremontowano w mieście siedem „berlinek” i dziewiętnaście pomp słupowych.