994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Deklaracje śmieciowe – ważne dla zarządców!

W związku z obowiązującymi przepisami związanymi z ochroną danych osobowych i koniecznością składania „deklaracji śmieciowych” przez zarządców wspólnot mieszkaniowych, ZWiK informuje, że aby udostępnić na prośbę zarządców informacje dotyczące ilości wody pobranej przez poszczególnych lokatorów, konieczne będzie przedłożenie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych przez zarządców ze wspólnotami mieszkaniowymi lub dostarczenie przez zarządców pełnomocnictw udzielonych przez wspólnoty do występowania do ZWiK o te dane.