994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Skoszona trawa szczelnie zatyka wpusty

13. 05. 2024

W najlepsze trwa sezon na koszenie trawy. Za porządkowanie zieleni zabrali się zarządcy nieruchomości, a także prywatni właściciele działek. Przypominamy, żeby skoszoną trawę należy sprzątnąć ponieważ podczas ulewnych deszczów spływa wraz z wodą opadową szczelnie zatykając kratki wpustów.

W związku z rozpoczynającym się sezonem koszenia traw prosimy o jej bieżące sprzątanie i usuwanie z poboczy, zwłaszcza w pasie drogowym. Następstwem nieodpowiedniego połączenia działalności człowieka z przyrodą może być brak możliwości odbioru wód opadowych przez wpusty deszczowe, co może powodować lokalne podtopienia. Prosimy także o zwrócenie uwagi czy podczas prowadzonych prac remontowych lub modernizacyjnych czy w obrębie nieruchomości nie dochodzi do zanieczyszczania wpustów deszczowych oraz studzienek.

Przypominamy, że za czystość w pasie drogowym, w tym samych kratek, odpowiada Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, który reaguje interwencyjnie w ramach współpracy między naszymi służbami lub działa według swoich harmonogramów.

My o wpusty, które są w mieście dbamy cały rok, czyścimy i udrażniamy je w ramach naszej bieżącej działalności, a okresie wzmożonych deszczy większą uwagą obejmujemy te, które są w miejscach częściej zalewanych. Przypominamy, że takich urządzeń jest w mieście blisko 30 tys.