994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Powiązane informacje

Projekt "Pij kranówkę" wystartował!

24. 10. 2023

Jak? Gdzie? Co? H2O! – droga szczecińskiej wody od źródła do poidełka – to jedno z haseł, a jednocześnie tematyka filmów, które są elementem projektu „Pij kranówkę”. Jego celem jest zakorzenianie w dzieciach i młodzieży zdrowych nawyków, w szczególności picie wody z poidełka albo z kranu.

Do projektu wytypowane zostały 23 szkoły, w których zamontowaliśmy 40 poidełek. Ścienny dystrybutor wody do napełniania bidonów uruchamia się za pomocą przycisku wmontowanego w obudowę. Takie urządzenia są bardzo wygodne w użytkowaniu i posiadają wylewkę, która ogranicza chlapanie. Dlaczego placówki oświatowe? To w  szkole uczymy się relacji społecznych oraz właściwych postaw. Zapewniając dzieciom stały dostęp do świeżej, czystej wody pitnej mamy szansę zakorzenić w nich dobre nawyki żywieniowe. Chociaż najmłodsi bardzo chętnie wybierają słodkie, kolorowe napoje, to mając pod ręką czystą wodę będą po nią sięgać częściej i szybko zauważą, że zdecydowanie lepiej gasi pragnienie. Dzięki rodzicom i nauczycielom zrozumieją także, że jest o wiele zdrowsza niż większość produktów „butelkowanych”. Budując w dzieciach pozytywne skojarzenia dotyczące zdrowego trybu życia oraz tworząc im warunki, w których będą mogły nabrać pozytywnych przyzwyczajeń dajemy im szansę na lepszą, zdrowszą przyszłość. 

- Nasz projekt przyczyni się nie tylko do zmniejszenia ilości plastiku w naszym ekosystemie, ale także wzmocni prozdrowotne nawyki u najmłodszych. Start naszego projektu to dopiero początek procesu edukacji mieszkańców Szczecina, ale także samego montażu poidełek. Chcemy, aby zarówno w szkołach, jak i przestrzeni miejskiej było ich zdecydowanie więcej – mówi Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, prezes ZWiK.

Celami programu są: 

 • Zakorzenianie zdrowych postaw już u najmłodszych dzieci
 • Pokazanie procesu produkcji wody i jej drogi od źródła do kranu
 • zwiększenie świadomości na temat zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi 
 • pokazanie związku między działaniem człowieka, a zanieczyszczeniami środowiska wodnego 
 • wprowadzenie prawidłowych nawyków korzystania z zasobów wodnych 
 • pokazanie sposobów na racjonalne korzystanie z wody 
 • zachęcenie do większego wykorzystania alternatywnych źródeł wody
 • zwiększenie świadomości ekologicznej 

„Pij kranówkę” to nie tylko same poidełka, ale także materiały edukacyjne dla nauczycieli – scenariusze zajęć i film oraz konkurs plastyczny. 

SCENARIUSZE

KONKURS PLASTYCZNY

 • Formą promocji projektu będzie film edukacyjny „Jak? Gdzie? Co? H2O! – droga szczecińskiej wody od źródła do poidełka” pokazujący gdzie i jak produkowana jest woda, którą pijemy na co dzień. Dzięki seansom na lekcjach upowszechniona zostanie wiedza o sposobie uzdatniania wody do picia, zastosowanych nowoczesnych technologiach wykorzystywanych na ujęciu oraz drodze jaką pokonuje od źródła do poidełka.
 • Konkurs plastyczny jest dodatkową formą ekspresji dla dzieci i młodzieży. Do 30.11 czekamy na prace plastyczne na temat ochrony zasobów wodnych. Tematyka jest bardzo ogólna i szeroka, aby dać uczestnikom duże pole do interpretacji:
 1. Prace ochrony zasobów wodnych prosimy wysyłać na adres ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin, z dopiskiem: Konkurs „Pij kranówkę”.
 2. Technika prac – plakat wykonany farbami plakatowymi, kredkami, pisakami, collage (kolaż), witraż, wydzieranka lub inną techniką do wyboru przez uczestnika konkursu.
 3. Format prac A2 lub A3. Prac nie należy oprawiać.
 4. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę. Przyjmujemy jedynie prace indywidualne.
 5. Praca powinna być opisana na odwrocie: imię i nazwisko, wiek autora, kategorię (przedszkole, klasy I-III lub IV-VIII) dokładny adres uczestnika oraz szkoły (placówki).

Cały projekt oparty jest o koncepcję rozwoju edukacji ekologicznej i świadomości roli wody w życiu każdego człowieka. Szkoły stanowią idealną przestrzeń do promocji tych idei i zagadnień. Ważna jest także prezentacja jak działają nasze wodociągi. To szczecinianie pełnią kluczową rolę w poprawie stanu środowiska naturalnego naszego miasta i ograniczenia zanieczyszczeń, a dzieci i młodzież są fundamentem przyszłego społeczeństwa i najskuteczniejszym czynnikiem, który wpływa na zmianę zachowań rodziców.

Przypominamy, że za stan instalacji wewnętrznych w budynku odpowiadają poszczególne szkoły, ale w ramach współpracy ZWiK jest w ciągłym kontakcie z placówkami i udziela w razie potrzeby wsparcia. Dodatkowo 2 razy w roku badamy wodę w poidełkach – przed rozpoczęciem roku szkolnego i po feriach zimowych. 

Projekt, którego koszt to 250 tys. zł został dofinansowany kwotą 100 tys. zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

Projekt "Pij kranówkę" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

galeria galeria galeria galeria galeria galeria