994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Powiązane informacje

Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji

Każdy odbiorca usług świadczonych przez ZWiK lub osoba ubiegającą się o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej ma prawo złożyć reklamację.

Reklamację składa się w formie pisemnej:

  1. osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub Kancelarii Głównej ZWiK,
  2. za pośrednictwem operatora pocztowego,
  3. drogą e-mailową na adres bok@zwik.szczecin.pl lub
  4. za pośrednictwem eBOK.

Reklamacja dotycząca naruszenia jakości, ciągłości dostaw, ciśnienia wody lub funkcjonowania przyrządów pomiarowych powinna być wniesiona niezwłocznie po wystąpieniu zakłócenia, w celu dokonania sprawdzenia przez ZWiK.

Pozostałe reklamacje klient winien zgłosić w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury lub od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

Szczegółowe zasady i tryb przyjmowania, rejestrowania oraz rozpatrywania reklamacji zostały zawarte w poniższym Regulaminie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji

W przypadku gdy klient nie zgadza się ze wskazaniami wodomierza może wystąpić z wnioskiem o jego sprawdzenie. Czytaj więcej