994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Uwaga! Prace na Pomorzanach

17. 10. 2022

Od 11.10.2022 rozpoczynają się prace polegające na renowacji kanalizacji ogólnospławnej w ul. Xawerego Dunikowskiego na szczecińskich Pomorzanach. Roboty ruszają u zbiegu z ulicą Milczańską - na drodze dojazdowej do garaży i torowiska kolejowego. Następnie przeniosą się na odcinek ulicy wiodący dalej w kierunku Al. Powstańców Wlkp.

Prace wykonywane będą przez dwa samochody wieloczynnościowe przemieszczające się sukcesywnie po ulicy łącznie na odcinku ok. 1200 m., odbywać się będą w dzień przez okres około 4-5 tygodni.

Ze względu na intensywną zabudowę mieszkaniową i obecność placówek edukacyjnych oraz dużą liczbę parkujących samochodów, ruch pojazdów na tej ulicy będzie utrudniony. W związku z tym apelujemy do kierowców a także do pieszych, aby w najbliższych tygodniach zachowali wzmożoną uwagę i poruszali się zgodnie z ustaloną tymczasową organizacją ruchu.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.