994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

Edukujemy dzieci

27. 04. 2023

Zakończył się konkurs plastyczny „Woda źródłem życia” zorganizowany z okazji Światowego Dnia Wody.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I-III szczecińskich szkół i ogłosiło go Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla. Na konkurs wpłynęło ponad 100 prac. Pod koniec kwietnia odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom. Komisja oceniające prace miała niełatwe zadanie. Uczestnicy wykazali się sporą wiedzą na temat znaczenia wody dla życia na Ziemi i sposobów jej oszczędzania. Wysoki był też poziom artystyczny przygotowanych . ZWiK objął patronat nad konkursem i ufundował część nagród dla jego uczestników. W ramach współpracy ze szkołą pracownicy spółki przeprowadzili też kilka lekcji o tematyce ekologicznej, w trakcie których uczniowie mogli się dowiedzieć m.in., skąd bierze się woda w ich domach i jak możemy ją oszczędzać. To nie koniec działań o charakterze edukacyjnym prowadzonych przez pracowników ZWiK. Zajęcia odbyły się w SP nr 35 przy ul. Świętoborzyców a także w SP nr 23 przy ul. Mierniczej. W sumie wzięło w nich udział ponad 300 uczniów.
galeria galeria galeria galeria