994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

ostatnie wydarzenia

Powiązane informacje

Materiały do pobrania

Opis kontraktu

13. 05. 2021

Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin

W związku z likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Mierzynie - wykonana została rozbiórka istniejących obiektów oczyszczalni - oraz wybudowano przepompownię ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, który został włączony do istniejącego kanału sanitarnego w ul. Sandomierskiej na terenie Szczecina.
Zakres kanalizacji sanitarnej:

Długości rurociągu tłocznego: 1,76 km

Przepompownia ścieków: 1szt.


Ponadto w ramach inwestycji wybudowano kanalizację deszczową mająca na celu odprowadzenie wód deszczowych z terenu Mierzyna do odbiornika, którym jest ciek Wierzbak, jeziorko Słoneczne i dalej rzeka Bukowa mająca swoje ujście w rzece Odrze.

Zakres kanalizacji deszczowej:

Długość kanalizacji deszczowej: ok. 0,4km

Równocześnie w ramach zadania przebudowie ulegnie kolidujące uzbrojenie.

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Emilia Suda z siedzibą przy ul. Cichej 2; 72-100 Goleniów.

Wartość umowna wynosi 8 520 210 zł brutto.

Umowny termin zakończenia – II kwartał 2020 r.

Status: Zadanie zakończone.