994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

ostatnie wydarzenia

Powiązane informacje

Materiały do pobrania

Opis kontraktu

29. 05. 2023

Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin

W związku z likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Mierzynie - wykonana została rozbiórka istniejących obiektów oczyszczalni - oraz wybudowano przepompownię ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, który został włączony do istniejącego kanału sanitarnego w ul. Sandomierskiej na terenie Szczecina.

Zakres kanalizacji sanitarnej:
Długości rurociągu tłocznego: 1,79 km
Przepompownia ścieków: 1szt.

Ponadto w ramach inwestycji wybudowano kanalizację deszczową mająca na celu odprowadzenie wód deszczowych z terenu Mierzyna do odbiornika, którym jest ciek Wierzbak, jeziorko Słoneczne i dalej rzeka Bukowa mająca swoje ujście w rzece Odrze.

Zakres kanalizacji deszczowej:
Długość kanalizacji deszczowej: ok. 0,4km

Równocześnie w ramach zadania przebudowano kolidujące uzbrojenie.

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Emilia Suda z siedzibą przy ul. Cichej 2; 72-100 Goleniów.

Wartość umowna wynosi 8 520 210 zł brutto.

Umowny termin zakończenia – II kwartał 2020 r.

Planowana rozbudowa swoim zakresem obejmie:

• Budowę trzeciej komory fermentacyjnej w technologii i o objętości tożsamej z obecnie eksploatowanymi dwiema komorami.
• Budowę klatki schodowej z pomostami łączącymi kopuły nowego i obecnie eksploatowanych komór.
• Armaturę, pompy, wymienniki ciepła, maceratory, rurociągi umożliwiające podawanie, cyrkulację i podgrzewanie oraz odbiór osadu. Z uwagi na brak miejsca w istniejącym pomieszczeniu maszynowni komór fermentacyjnych Dla urządzeń służących podawaniu, cyrkulacji i podgrzewaniu osadu proponuje się wykonać oddzielne pomieszczenie zlokalizowane przy nowoprojektowanej komorze. Rezerwowanie można zrealizować za pomocą istniejących urządzeń rezerwowych z wykonaniem odpowiednich połączeń rurowych lub niezależnych, zlokalizowanych w pomieszczeniu z urządzeniami podstawowymi.
• Instalacja przyjmowania osadów flotujących z oczyszczalni składająca się z: maceratorów, instalacji do mieszania i homogenizacji z podgrzanym osadem z komór podgrzewania oraz podania mieszaniny do komór fermentacyjnych.
• Wykonanie instalacji elektrycznej oraz AKPiA z wizualizacją w programie SCADA oczyszczalni.
• Dobudowa filtra siloxanów o konstrukcji opartej na węglu aktywnym, zabezpieczająca instalację gazogeneratorów przed awariami i nadmiernym zużyciem.
• Przebudowa komór przelewowych istniejących WKF – celem uzyskania większej elastyczności operowania i reagowania przy zmiennych parametrach procesu fermentacji (niwelacja obserwowanych zjawisk wyrzucania osadu z komór fermentacyjnych).

Status - realizacja
Wykonawca: Konsorcjum: 1) WTE Wassertechnik (Polska) Sp. z o.o., ul. Ryżowa 45, 02-495 Warszawa, 2) PUH „Rusiecki” Adam Ruciecki, ul. Szczawiowa 69a, 70-010 Szczecin
Wartość umowna: 21.703.712,21 brutto
Umowny termin zakończenia: IV kwartał 2022 r.