994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

ZWiK wyprodukuje jeszcze więcej czystej energii

03. 11. 2022

Dobiega końca inwestycja, dzięki której w oczyszczalni ścieków „Pomorzany” zwiększy się ilość biogazu pochodzącego z fermentacji osadów ściekowych. Oznacza to, że zakład przy ul. Szczawiowej wyprodukuje więcej czystej energii na własne potrzeby.

Wspomniana inwestycja, to rozbudowa węzła obróbki osadu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Najistotniejszą częścią przedsięwzięcia jest budowa nowej, wydzielonej komory fermentacji, zbiornika który docelowo pomieści ok. 5000 m3 czynnego osadu. Będzie to trzeci tzw. WKF znajdujący się na „Pomorzanach”. W ramach przedsięwzięcia powstały też pomieszczenia węzła cieplnego i maszynowni oraz szereg instalacji i urządzeń obsługujących nową komorę fermentacji.

Nowe instalacje pozwolą na zwiększenie produkcji biogazu uzyskiwanego z fermentacji, co bezpośrednio przełoży się na większą produkcję energii elektrycznej i cieplnej. W gazogeneratorach wyprodukowana zostanie energia elektryczna skierowana na potrzeby funkcjonowania całego obiektu. Szacuje się, że pełna wydolność instalacji nastąpi wiosną przyszłego roku, dzięki czemu samowystarczalność energetyczna oczyszczalni Pomorzany osiągnie poziom ok. 55%.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu ,,Czysta Odra w Szczecinie – etap 2”. Jej wykonawcą jest konsorcjum firm: WTE Wassertechnik (Polska) Warszawa i PUH „Rusiecki” Adam Rusiecki Szczecin. Wartość umowna zadania wynosi nieco ponad 21,7 mln zł brutto.

Jesteśmy liderem wśród krajowych firm wodociągowych w dziedzinie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Produkujemy ją z farm fotowoltaicznych, turbiny Francisa oraz z biogazu w obu szczecińskich oczyszczalniach tj. Pomorzany i Zdroje. Z uwagi na gwałtownie rosnące ceny energii planujemy kolejne inwestycje w energetykę opartą na OZE. Łącznie Spółka na swoje potrzeby pozyskuje 25% energii z własnych źródeł.

galeria galeria galeria galeria