994994994

Kontrast:

standardowy kontrast kontrast czarno-biały kontrast czarno-żółty kontrast żółto-czarny

Czcionka:

mała czcionka standardowa czcionka duża czcionka

ZWiK współorganizatorem konferencji naukowej

24. 05. 2023

Jak budować, by zieleń zachować?

Jak dbać o miejską zieleń? Co robić, by podczas prowadzonych inwestycji jak najlepiej chronić drzewa? Na te i inne pytania spróbują odpowiedzieć uczestnicy konferencji, której współorganizatorem jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Konferencja pt. „Szczecińskie standardy zieleni w praktyce” odbędzie się 16 czerwca br. Jej pozostałymi organizatorami są Gmina Miasto Szczecin. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny oraz Polskie Towarzystwo Dendrologiczne. Celem dyskusji i wystąpień konferencyjnych będzie przybliżenie wymagań określonych przez Prezydenta Miasta w zarządzeniu na temat”Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin”. Do udziału w konferencji zaprasza się szczególnie osoby odpowiedzialne za realizację inwestycji w przestrzeni miejskiej począwszy od projektantów, na bezpośrednich wykonawcach kończąc. Zieleń w mieście, oprócz niewątpliwej funkcji ozdobnej, pełnie też ogromną rolę w łagodzeniu skutków zmian klimatycznych. Okresy upałów, przerywane gwałtownymi opadami, których częstym skutkiem są powodzie błyskawiczne, to zjawiska, z którymi mamy do czynienie już niemal co rok. W tej sytuacji drzewa i generalnie zieleń stanowią coraz ważniejszy element miejskiej infrastruktury. Dzięki nim poprawia się komfort termiczny, jakość powietrza i bilans wodny w miastach.

Istotnym zagadnieniem prawidłowej gospodarki zielenią jest kwestia robót związanych z budową lub modernizacją infrastruktury podziemnej a także obiektów służących retencji wód opadowych. W tej kwestii bogate doświadczenie ma ZWiK. Konferencja i towarzyszące jej dyskusje będą więc doskonałą okazją do podzielenia się doświadczeniami w tym zakresie a także wysłuchania informacji o „dobrych praktykach” i nowoczesnych rozwiązaniach służących ochronie zieleni.
Zapisy na konferencję trwają do 31 maja br. Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie organizatorów pod adresem:
http://www.zielonemiasto.szczecin.eu/konferencja

Program konferencji
Plakat